Tagged

Interwencje

A collection of 112 posts

Interweniuję w sprawie planowanej zabudowy terenu Kopalni Kwarcu "Stanisław" w Górach Izerskich
Interwencje

Interweniuję w sprawie planowanej zabudowy terenu Kopalni Kwarcu "Stanisław" w Górach Izerskich

Zgodnie z moją zapowiedzią, po spotkaniach z Radnymi Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby i Rady Miasta Świeradów-Zdrój oraz przedstawicielami Fundacji Jakuszyce, Stowarzyszenia Bieg Piastów i Stowarzyszenia Flins podjęłam interwencję w sprawie planowanej zabudowy terenu Kopalni Kwarcu "Stanisław" w Górach Izerskich. We współpracy ze stroną społeczną razem z zespołem mojego

Interwencja poselska dotycząca niebezpieczeństwa zniszczenia miejsca lęgowego ptaków przy rzece Nysa Kłodzka
Interwencje

Interwencja poselska dotycząca niebezpieczeństwa zniszczenia miejsca lęgowego ptaków przy rzece Nysa Kłodzka

Interwencja poselska do Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Katarzyny Łapińskiej dotycząca niebezpieczeństwa zniszczenia miejsca lęgowego ptaków przy rzece Nysa Kłodzka. Szanowna Pani Dyrektor! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799 z późn.

Interwencja poselska w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Szanowny Panie Marszałku! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Ireneusza Merchela w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349. Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz.

Interwencja poselska w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej

Interwencja poselska do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej. Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się

Interwencja poselska w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Oddziału POLREGIO S.A. Sylwestra Brząkały w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Interwencja poselska w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Elwiry Nowak w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Dyrektor! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy

Interwencja poselska do Starosty Bytowskiego Leszka Waszkiewicza, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka, Wójta Gminy Trzebielino Tomasza Czechowskiego oraz Wójta Gminy Kołczygłowy Artura Kalinowskiego w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy. Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.

Interwencja poselska w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezara Przybylskiego oraz Prezesa Zarządu Koleje Dolnośląskie S.A. Damiana Stawikowskiego w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie. Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U.

Interwencja poselska dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica
Interwencje

Interwencja poselska dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica

Interwencja poselska do Nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów Mariusza Huzarskiego dotycząca zaprzestania wycinki lasów w związku z obecnością kani rudej na terenie Leśnictwa Rudawica. Szanowny Panie! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń.

Interwencja poselska w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach

Interwencja poselska do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych we Wrocławiu Tadeusza Łozowskiego, p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra Marcina Fułaty oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dariusza Karkos w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach. Szanowni Państwo! Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła

Interwencja poselska w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu PKP Intercity Marka Chraniuka w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych. Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z interwencją poselską dotyczącą wakacyjnych połączeń kolejowych. Okres letni jest dla kolei szczytem komunikacyjnym. W tym czasie

Interwencja poselska w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska)
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska)

Interwencja poselska do Starosty Włocławskiego Romana Gołębiewskiego w sprawie poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska). Szanowny Panie Starosto! Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z interwencją poselską dotyczącą poziomu hałasu na Jeziorze Szczytnowskim (Ługowiska). W nawiązaniu do petycji skierowanej do

Interwencja w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności
Interwencje

Interwencja w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności

Interwencja poselska do Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności. Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn.

Interwencja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława
Interwencje

Interwencja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława

Interwencja poselska do Burmistrza Miasta Oława Tomasza Frischmanna w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława. Szanowny Panie Burmistrzu! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na

Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o