Interwencja poselska w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych

Interwencja poselska w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu PKP Intercity Marka Chraniuka w sprawie wakacyjnych połączeń kolejowych.

Szanowny Panie Prezesie!

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z interwencją poselską dotyczącą wakacyjnych połączeń kolejowych.

Okres letni jest dla kolei szczytem komunikacyjnym. W tym czasie właśnie z połączeń kolejowych -szczególnie: spółki PKP Intercity - korzysta największa liczba podróżnych, którzy w innych okresach nie mają takiej styczności z koleją. W związku z tym nasilają się problemy oraz pojawiają się zarzuty wobec Spółki.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Jednym z częściej podnoszonych problemów jest fakt, iż miejsce zwalnia się krótko po odjeździe, np. na następnej stacji. Niestety, nie ma możliwości zarezerwowania miejsca na trasę krótszą niż widniejąca na bilecie. Czy jest możliwość wdrożenia w systemie sprzedaży biletu z rezerwacją miejsca na odcinku krótszym niż wskazany na bilecie?
 2. Ile średnio połączeń dziennie kursuje w wariancie wzmocnionym o dodatkowe wagony?
 3. Iloma wagonami zapasowymi dysponuje Spółka? Czy jest plan pozyskania na własność większej liczby wagonów celem zwiększenia liczby miejsc? Czy w okresie przejściowym istnieje możliwość wypożyczenia większej liczby wagonów niż dotychczas?
 4. Czy składy zostaną wyposażone w system GPS? Czy sygnał GPS będzie udostępniany do odpowiedniej aplikacji, która umożliwi podróżnym sprawdzenie aktualnej lokalizacji składu?
 5. Kiedy planowana jest publikacja strony/aplikacji, która ma zastąpić stronę Infopasażer?
 6. Ile wystąpiło awarii systemu klimatyzacji w czerwcu i lipcu 2023 roku? Jak szybko te usterki zostały naprawione? Ile wagonów bez klimatyzacji obecnie wyjeżdża w trasę?
 7. Ile średnio połączeń jest obsługiwanych przez składy bez wagonu restauracyjnego? Czy są odcinki, na których brakuje również obsługi wózka z kawą i przekąskami?
 8. Dlaczego w sprzedaży dostępne są bilety 1. klasy bez wskazania miejsca siedzącego? Ile takich biletów zostało wystawionych w czerwcu i lipcu 2023 roku?
 9. Z czego wynikają przedłużające się remonty składów PESA Dart? Jakimi składami są zastępowane? Czy składy zastępcze posiadają klimatyzację i wagon restauracyjny?
 10. Spośród opóźnień w czerwcu i lipcu 2023 roku:
 • ile z nich wynikało z przyczyn technicznych?
 • ile z nich wynikało z prowadzonych remontów?
 • ile z nich wynikało ze zdarzeń losowych?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Lichen99, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons