Tagged

Zapytania

A collection of 17 posts

Zapytanie w sprawie Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu
Zapytania

Zapytanie w sprawie Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana z zapytaniem poselskim w sprawie Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Trudna i niejasna sytuacja PSAK „SKiBA” stanowi zmartwienie zarówno dla jego zespołu, uczniów i uczennic, ale również dla całego środowiska kulturalnego we Wrocławiu, które w jego sprawie wystosowało petycję popartą przez

Zapytanie nr 4380 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Kancelarii Prawnej Aventum
Zapytania

Zapytanie nr 4380 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Kancelarii Prawnej Aventum

Szanowny Panie Ministrze, w ostatnim czasie ukazała się publikacja portalu Onet [https://www.onet.pl/informacje/onetslask/lasy-panstwowe-kolega-wiceministra-sprawiedliwosci-zarabia-krocie-na-kontraktach/kd0jvqs,79cfc278] , dotycząca kancelarii AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p. (dalej: "Kancelaria"), która to zawiera niepokojące informacje odnośnie niestandardowych praktyk, dotyczących zawierania umów na obsługę prawną z

Zapytanie nr 2914 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2021-2027
Zapytania

Zapytanie nr 2914 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2021-2027

Szanowny Panie Ministrze! Uprzejmie proszę o informacje w jaki sposób został przeprowadzony proces planowania i konsultowania Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2021-2027. W szczególności zwracam się z prośbą o upublicznienie ww. planu oraz przesłanie pełnej listy producentów, organizacji producentów oraz organizacji społecznych, z którymi był

Zapytanie nr 2242 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie średnich wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji oraz danych dotyczących nowo oddanych i wyremontowanych posterunków Policji
Zapytania

Zapytanie nr 2242 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie średnich wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji oraz danych dotyczących nowo oddanych i wyremontowanych posterunków Policji

Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich miesiącach nastąpił znaczący wzrost aktywności Policji w związku z organizowanymi na terenie całego kraju protestami osób niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt K1/20, który będzie skutkował zaostrzeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia

Zapytanie nr 2116 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udostępnienia rekomendacji europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego dotyczących tworzenia krajowych planów strategicznych
Zapytania

Zapytanie nr 2116 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udostępnienia rekomendacji europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego dotyczących tworzenia krajowych planów strategicznych

Szanowny Panie Ministrze, w dniu 26 listopada 2020 r. podczas spotkania europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego z członkami i członkiniami sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadałam pytanie o włączenie strony społecznej do europejskiego trilogu na temat wspólnej polityki rolnej 2021–2027 oraz tworzenia krajowego planu

Zapytanie nr 1372 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odmawiania okazania legitymacji służbowej przez funkcjonariuszy Policji
Zapytania

Zapytanie nr 1372 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odmawiania okazania legitymacji służbowej przez funkcjonariuszy Policji

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów z dnia 4 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 192) policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6 i

Zapytanie nr 1217 do ministra aktywów państwowych, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra środowiska w sprawie zachowania zabytkowego wiaduktu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim
Zapytania

Zapytanie nr 1217 do ministra aktywów państwowych, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra środowiska w sprawie zachowania zabytkowego wiaduktu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim

Szanowni Państwo! Z ogromnym zaniepokojeniem przyjęłam do wiadomości informację o planach wysadzenia zabytkowego wiaduktu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim, na linii kolejowej nr 283 Jelenia Góra – Wleń – Lwówek Śląski – Nowogrodziec – Zebrzydowa. Istnienie przedmiotowego wiaduktu warunkuje przywrócenie do użytkowania linii kolejowej, łączącej najbardziej wykluczone komunikacyjnie gminy Dolnego Śląska, tj. gminy Wleń, Lwówek

Zapytanie nr 1096 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uboju rytualnego dokonywanego w Polsce w latach 2018-2020
Zapytania

Zapytanie nr 1096 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uboju rytualnego dokonywanego w Polsce w latach 2018-2020

Szanowny Panie Ministrze! Polska jest niestety jednym z wielu krajów europejskich, w których prawo dopuszcza ubój rytualny, polegający na przecięciu przełyku i tętnic szyjnych zwierzęcia bez znieczulenia (ogłuszania). Zwierzę wykrwawia się i przez kilka minut kona w cierpieniu. Wydawałoby się, że postęp cywilizacyjny i wiedza naukowa doprowadziły do tego, że

Zapytanie nr 1050 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie majątku ziemskiego Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych
Zapytania

Zapytanie nr 1050 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie majątku ziemskiego Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych

Szanowny Panie Ministrze, w najnowszej tarczy 4.0 zostało umożliwione Kościołowi katolickiemu oraz innym związkom wyznaniowym ubieganie się o pomoc publiczną, co było uzasadnianie ich zmniejszonymi przychodami ze względu na epidemię. W tym kontekście niezwykle ważne staje się pytanie o wielkość majątku ziemskiego Kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych. Informacja

Zapytanie nr 888 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie statystyk dotyczących problemu wypalania traw
Zapytania

Zapytanie nr 888 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie statystyk dotyczących problemu wypalania traw

Szanowny Panie Ministrze! Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci pożarem jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo terenów chronionych w Europie – Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na przestrzeni 6 tys. hektarów uległy bezpowrotnemu zniszczeniu bagienne łąki, torfowiska, trzcinowiska i lasy. W ogniu zginęły tysiące zwierząt, cennych i endemicznych roślin, siedlisk rzadkich ptaków. Biebrzański Park Narodowy od

Zapytanie nr 827 do ministra edukacji narodowej w sprawie materiałów dotyczących zmian klimatu, opublikowanych na platformie edukacyjnej e-podręczniki Ministerstwa Edukacji Naukowej
Zapytania

Zapytanie nr 827 do ministra edukacji narodowej w sprawie materiałów dotyczących zmian klimatu, opublikowanych na platformie edukacyjnej e-podręczniki Ministerstwa Edukacji Naukowej

Szanowny Panie Ministrze! Zmiany klimatu są bezspornym faktem i problemem dla całego świata. Wzrost emisji gazów cieplarnianych powoduje ocieplenie oraz zmiany wszystkich elementów systemu klimatycznego, zwiększając prawdopodobieństwo dotkliwych, powszechnych i nieodwracalnych następstw dla rolnictwa, zasobów wodnych i całej światowej gospodarki. Susza w Polsce już dawno przestała być zjawiskiem epizodycznym, a

Zapytanie nr 764 do ministra zdrowia w sprawie danych i statystyk związanych z zatrudnieniem w Ministerstwie Zdrowia oraz jego przygotowaniami do ewentualnego wybuchu pandemii choroby zakaźnej w Polsce
Zapytania

Zapytanie nr 764 do ministra zdrowia w sprawie danych i statystyk związanych z zatrudnieniem w Ministerstwie Zdrowia oraz jego przygotowaniami do ewentualnego wybuchu pandemii choroby zakaźnej w Polsce

Szanowny Panie Ministrze! W związku panującą na terytorium Polski pandemią koronawirusa i tragiczną sytuacją szpitali, domów pomocy społecznej oraz innych ośrodków zdrowotnych i opiekuńczych, działając w imieniu polskich podatników, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące okresu od 01.01.2016 r. do 31.03.2020 r.: 1. Jaki był

Zapytanie nr 698 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie liczby pacjentów przebywających w dniach od 1 do 6 kwietnia br. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie
Zapytania

Zapytanie nr 698 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie liczby pacjentów przebywających w dniach od 1 do 6 kwietnia br. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie

Szanowny Panie Ministrze! W związku z podejrzeniami o zaniżanie statystyk liczby chorych z powodu wirusa SARS-CoV-2 zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie szczegółowych informacji dotyczących pacjentów przebywających w dniach od 1 do 6 kwietnia 2020 roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 137. 1. Jaka

Zapytanie nr 235 do ministra klimatu w sprawie wpływu na środowisko zakładów Nitro-Chem w Bydgoszczy
Zapytania

Zapytanie nr 235 do ministra klimatu w sprawie wpływu na środowisko zakładów Nitro-Chem w Bydgoszczy

Szanowny Panie Ministrze, na terenie dawnego bydgoskiego Zachemu działa spółka Nitro-Chem – spółka ważna z punktu widzenia obronności kraju, bowiem produkująca materiały wybuchowe i od sierpnia bieżącego roku m.in. bomby do samolotów F-16. Każda tego typu produkcja wiąże się z użyciem różnego rodzaju środków chemicznych, które obciążają środowisko. W przypadku

Zapytanie nr 222 do ministra infrastruktury w sprawie wpływu budowy Centralnego Portu Lotniczego pomiędzy Łodzią i Warszawą na istniejącą sieć lotnisk
Zapytania

Zapytanie nr 222 do ministra infrastruktury w sprawie wpływu budowy Centralnego Portu Lotniczego pomiędzy Łodzią i Warszawą na istniejącą sieć lotnisk

Szanowny Panie Ministrze, rząd Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat mówi o planach budowy Centralnego Portu Lotniczego pomiędzy Łodzią i Warszawą. Wraz z jego budową ma powstać także specjalna sieć transportowa, która zapewniałaby dojazd do CPL z różnych części kraju. Inwestycja ta zastąpiła pomysły, takie jak wykorzystanie już istniejącej infrastruktury

Zapytanie nr 77 do ministra klimatu w sprawie działań pokontrolnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Zapytania

Zapytanie nr 77 do ministra klimatu w sprawie działań pokontrolnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Szanowny Panie Ministrze, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w sierpniu bieżącego roku kontrolę w bydgoskim oddziale Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Kontrola ta wykazała nieprawidłowości, które wpłynęły na niską skuteczność działań mających na celu niwelację tzw. skażenia pozachemowskiego. W wyniku zaniedbań, jak donoszą lokalne media, koło nosa przeszły znaczne środki mogące posłużyć

Zapytanie nr 79 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zaniechania aktywności wojewody kujawsko-pomorskiego w zakresie skażenia "pozachemowskiego"
Zapytania

Zapytanie nr 79 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zaniechania aktywności wojewody kujawsko-pomorskiego w zakresie skażenia "pozachemowskiego"

Szanowny Panie Ministrze! W lutym bieżącego roku, wojewoda kujawsko-pomorski – p. Mikołaj Bogdanowicz, rozwiązał powołany wcześniej przez siebie zespół ds. walki z zanieczyszczeniem po bydgoskim "Zachemie". Mimo wielu pism lokalnych środowisk zainteresowanych jego działaniem i efektami jego prac, Pan Wojewoda nie udziela i nie udzielił odpowiedzi na pytania w