Tagged

Interpelacje

A collection of 49 posts

Interpelacja nr 3275 w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej
Interpelacje

Interpelacja nr 3275 w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej

Interpelacja poselska do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra rozwoju i technologii w sprawie projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Szanowni Państwo, w trakcie IX kadencji Sejmu RP w latach 2019-2023

Interpelacja nr 60 w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii
Interpelacje

Interpelacja nr 60 w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

Interpelacja poselska do ministra rozwoju i technologii w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii. Szanowna Pani Minister! Z niepokojem odebrałam alarmujące informacje o tym, że projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy już za

Interpelacja w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów
Interpelacje

Interpelacja w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Szanowny Panie Ministrze, ostatni gigantyczny pożar składowiska odpadów w Przylepie po raz kolejny zwrócił uwagę społeczeństwa na temat skuteczności państwa w zakresie walki z tym procederem nielegalnego składowania odpadów. Tylko w samym 2022 r. zlikwidowano 10 714 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano około 25 tysięcy ton odpadów komunalnych. Na

Interpelacja w sprawie uproszczenia przepisów ustawy Prawo łowieckie
Interpelacje

Interpelacja w sprawie uproszczenia przepisów ustawy Prawo łowieckie

Szanowna Pani Minister! Od 2018 roku właściciele nieruchomości mają możliwość zakazania polowań na swoim terenie poprzez złożenie oświadczenia przed starostą. Według danych zebranych ze wszystkich starostw powiatowych (https://www.zakazpolowania.pl/powiaty/) na koniec 2021 roku złożono w całym kraju ponad 1000 takich oświadczeń. Mamy jednak sygnały od obywatelek i

Interpelacja w sprawie przygotowań do ewentualnej katastrofy ekologicznej na Odrze i innych rzekach
Interpelacje

Interpelacja w sprawie przygotowań do ewentualnej katastrofy ekologicznej na Odrze i innych rzekach

Szanowny Panie Premierze! Ubiegłoroczna katastrofa na Odrze obnażyła brak przygotowania służb do reakcji na skażenie rzeki na wielką skalę. Pomijając możliwości zapobieżenia masowej śmierci ryb i innych zwierząt skrzelodysznych, bardzo ważne dla ograniczenia strat jest efektywne usuwanie martwych zwierząt z nurtu, dna i brzegów rzeki. To rozkład spływających ze środkowego

Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku
Interpelacje

Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku

Szanowny Panie Premierze! W przedstawionej przez rząd propozycji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) inwestycje związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Kolejowego znalazły się na liście rezerwowej i to w dalszej części. Proponowane inwestycje podzielono na dwie części. 3,5 miliarda zł miały kosztować prace na

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty"
Interpelacje

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty"

Szanowna Pani Minister! W ostatnich miesiącach na nowo ożyła dyskusja o budowie elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz rozpoczęte zostały w Sejmie prace nad projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Zarówno planowana inwestycja, jak i wyżej wymieniony projekt ustawy

Interpelacja nr 39164 w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry
Interpelacje

Interpelacja nr 39164 w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry

Interpelacja do ministra aktywów państwowych oraz minister klimatu i środowiska oraz interwencje poselskie w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry. Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! W sierpniu 2022 r. wydarzyła się największa katastrofa w znanej nam historii rzeki Odry. Na skutek zanieczyszczeń

Interpelacja poselska dotycząca prawnej ochrony wilków w Polsce
Interpelacje

Interpelacja poselska dotycząca prawnej ochrony wilków w Polsce

Interpelacja poselska do Anny Moskwy – Ministry Klimatu i Środowiska w sprawie prawnej ochrony wilków w Polsce. Szanowna Pani Minister! W zeszłym roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników. Parlament wezwał do obniżenia ochrony wilków w Europie. To oznaczałoby ogromne zagrożenie dla wilków, których

Interpelacja i interwencja poselska w sprawie tak zwanej "aktualizacji cen" biletów Spółki PKP Intercity
Interpelacje

Interpelacja i interwencja poselska w sprawie tak zwanej "aktualizacji cen" biletów Spółki PKP Intercity

Jutro pierwszy dzień nowych cen biletów w PKP Intercity po kosmicznych podwyżkach. Dlatego skierowałam do Ministra Infrastruktury oraz Prezesa PKP Intercity interpelację i interwencję poselską w sprawie tak zwanej "aktualizacji cen" biletów. Pod hasłem „aktualizacji cen” ukrywają się tak naprawdę podwyżki ceny biletów nawet o 17%! Dziś, zamiast

Interpelacja do minister klimatu i środowiska w sprawie odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji wytwórczych OZE
Interpelacje

Interpelacja do minister klimatu i środowiska w sprawie odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji wytwórczych OZE

Szanowna Pani Minister! W lipcu 2022 r. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała raport pt. "Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej". Raport omawia podstawowe bariery w zakresie przyłączania źródeł OZE oraz przedstawia rekomendacje zarówno dla Operatorów, jak i decydentów w zakresie sprawnego rozwoju sieci energetycznych. Zgodnie z

Interpelacja nr 35942 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie redukcji emisji metanu w Polsce
Interpelacje

Interpelacja nr 35942 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie redukcji emisji metanu w Polsce

Szanowni Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! Jedną z kluczowych kwestii wymagających pilnej interwencji państwa jest ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego. Polska należy do grupy największych emitentów metanu w UE. Metan, po dwutlenku węgla, stanowi jeden z najgroźniejszych gazów cieplarnianych pochodzenia przemysłowego dla naszej atmosfery. Jak wskazuje Environmental Defense Fund

Interpelacja nr 32589 do ministra edukacji i nauki w sprawie uczennic i uczniów z Ukrainy
Interpelacje

Interpelacja nr 32589 do ministra edukacji i nauki w sprawie uczennic i uczniów z Ukrainy

Szanowny Panie Ministrze! Działając na podstawie art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana z interpelacją poselską ws. dzieci ukraińskich – małych uchodźczyń i uchodźców, którzy uciekając przed wojną w Ukrainie znaleźli się w Polsce, a co za tym idzie – kontynuują realizację obowiązku szkolnego w polskich

Interpelacja nr 32404 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wykorzystania miejsc noclegowych należących do Lasów Państwowych do zakwaterowania uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy
Interpelacje

Interpelacja nr 32404 do ministra klimatu i środowiska w sprawie wykorzystania miejsc noclegowych należących do Lasów Państwowych do zakwaterowania uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy

Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani z pytaniem o formę i skalę zaangażowania Lasów Państwowych w pomoc osobom uciekającym z powodu wojny z Ukrainy. Od początku wojny granicę polsko-ukraińską przekroczyło już 1,9 mln osób. Niestety, prognozy mówią o nawet 5 mln osób, które mogą szukać schronienia na terenie

Interpelacja nr 31613 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ich przeznaczenia
Interpelacje

Interpelacja nr 31613 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ich przeznaczenia

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej przez rząd, spółki skarbu państwa oraz media publiczne prezentowane są stanowiska mające wskazywać na winę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) w zakresie wzrostu cen energii w Polsce. W powyższych stanowiskach często pomijany jest fakt, że wpływy

Interpelacja nr 29041 do ministra infrastruktury w sprawie eliminowania z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe
Interpelacje

Interpelacja nr 29041 do ministra infrastruktury w sprawie eliminowania z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe

Szanowny Panie Ministrze, Mija rok od publikacji przez Najwyższą Izbę Kontroli wyników kontroli pn. „Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe” (Nr ewid. 11/2020/P/19/031/KIN). Realizacja wniosków Najwyższej Izby Kontroli powinna być traktowana jako zadanie istotne i pilne, szczególnie w świetle opublikowania przez Światową

Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego
Interpelacje

Interpelacja nr 27889 do ministra klimatu i środowiska, ministra funduszy i polityki regionalnej w sprawie postępowania o uzyskanie środków na sprawiedliwą transformację regionu zgorzeleckiego

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 18 października odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym Śląsku, na którym omawiany był m.in. temat Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) regionu zgorzeleckiego, który jest niezbędnym dokumentem, aby region mógł ubiegać się o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji( FST). TPST

Interpelacja nr 26857 do ministra zdrowia w sprawie refundacji leku Mimpara
Interpelacje

Interpelacja nr 26857 do ministra zdrowia w sprawie refundacji leku Mimpara

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana z interpelacją poselską dotyczącą refundacji leku Mimpara. Lek ten jest bardzo skuteczny między innymi w zakresie leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u dorosłych ze schyłkową chorobą nerek leczonych długotrwale dializą, leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u dzieci w wieku od 3 lat oraz młodzieży ze