Interpelacja nr 39164 w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry

Interpelacja nr 39164 w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry

Interpelacja do ministra aktywów państwowych oraz minister klimatu i środowiska oraz interwencje poselskie w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry.

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!

W sierpniu 2022 r. wydarzyła się największa katastrofa w znanej nam historii rzeki Odry. Na skutek zanieczyszczeń zrzucanych do rzeki, w tym szczególnie soli, niskiego poziomu i wysokiej temperatury wód, rozmnożyły się w wodach rzeki olbrzymie ilości algi Prymnesium parvum. Toksyny tych normalnie żyjących w słonych wodach morskich alg spowodowały niewyobrażalną wcześniej katastrofę w ekosystemie Odry, gdzie wyginęło około 50% zasobów ryb (wiele dziesiątek milionów osobników), ponad 90% małż odpowiedzialnych za filtrację wód oraz około 70% skorupiaków.

Jesienią pojawiły się doniesienia naukowców polskich i niemieckich o utrzymywaniu się w rzece licznych populacji Prymnesium parvum - śmiercionośnych alg oraz zasolenia rzeki na poziomie podobnym lub nawet wyższym niż w czasie letniej katastrofy.

Mamy przekonanie, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz spółki objęte nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych, które zrzucają solanki do zlewni Odry, są świadome zagrożenia powtórzenia się katastrofy już wiosną w sytuacji podwyższenia się temperatury wody oraz jej niskich stanów.

Dlatego prosimy o odpowiedź na następuje pytania:

  1. Prosimy o podanie informacji o zrzutach solanek z poszczególnych kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie ostatniego roku od lutego 2022 r. do lutego 2023 r. - chodzi o dobowe oraz miesięczne ilości zrzutów,  stężenia solanek - stan stężenia w rzekach odbiornikach poniżej zrzutu oraz tło - czyli stan zasolenia w odbiorniku (rzece) powyżej zrzutu solanki.
  2. Pewnym wzorem sposobu prezentacji wyników, o które prosimy w pkt 1., jest strona internetowa i regularne co miesięczne raportowanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębskiej Spółki Węglowej odnoszące się do systemu dozująco-retencyjnego OLZA. Obejmuje on według naszej wiedzy dwie kopalnie JSW S.A. tj.: KWK Borynia-Zofiówka i KWK Pniówek, jedną kopalnię PGG S.A. tj.: KWK ROW oraz dwie kopalnie SRK S.A. tj.: KWK Krupiński i KWK Jas-Mos.
  3. W związku z powyższym chcemy spytać Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych, jakie są możliwości wstrzymania zrzutu solanek lub zredukowaniea ilości (stężeń) tego zrzutu w poszczególnych kopalniach lub obiektach spółek objętych nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych w systemie OLZA i poza tym systemem w sytuacji pojawienia się alarmu dla Odry, czyli korzystnych warunków w rzece dla zabójczych alg? Jakie działania w tej sprawie podejmuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz poszczególne spółki objęte nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych?

W związku za realnym zagrożeniem katastrofą ekosystemu rzeki będziemy wdzięczni za wyczerpujące oraz pilne udzielenie odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz
Urszula Zielińska
Tomasz Aniśko

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A


Hanno Böck, CC0, via Wikimedia Commons


Odpowiedź minister klimatu i środowiska

Odpowiedź ministra aktywów państwowych

Odpowiedź Prezesa Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Odpowiedź Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A.