Interpelacja w sprawie przygotowań do ewentualnej katastrofy ekologicznej na Odrze i innych rzekach
Interpelacje

Interpelacja w sprawie przygotowań do ewentualnej katastrofy ekologicznej na Odrze i innych rzekach

Szanowny Panie Premierze! Ubiegłoroczna katastrofa na Odrze obnażyła brak przygotowania służb do reakcji na skażenie rzeki na wielką skalę. Pomijając możliwości zapobieżenia masowej śmierci ryb i innych zwierząt skrzelodysznych, bardzo ważne dla ograniczenia strat jest efektywne usuwanie martwych zwierząt z nurtu, dna i brzegów rzeki. To rozkład spływających ze środkowego

Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu
Interwencje

Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Dyrektorze! Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o

Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku
Interpelacje

Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku

Szanowny Panie Premierze! W przedstawionej przez rząd propozycji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) inwestycje związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Kolejowego znalazły się na liście rezerwowej i to w dalszej części. Proponowane inwestycje podzielono na dwie części. 3,5 miliarda zł miały kosztować prace na

Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów
Wystąpienia

Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane (druki nr 3178, 3178-A i 3179). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Propozycja uproszczenia budowy naziemnych silosów na materiały sypkie nie budzi żadnych wątpliwości i

Interwencja poselska w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz p.o. Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej TBS Wrocław Sp. z o.o. Wojciecha Adamskiego w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Prezesie! Działając na podstawie art. 20 ustawy

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty"
Interpelacje

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty"

Szanowna Pani Minister! W ostatnich miesiącach na nowo ożyła dyskusja o budowie elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz rozpoczęte zostały w Sejmie prace nad projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Zarówno planowana inwestycja, jak i wyżej wymieniony projekt ustawy

Interwencja poselska w sprawie ustanowienia ograniczeń sprzedaży alkoholu
Interwencje

Interwencja poselska w sprawie ustanowienia ograniczeń sprzedaży alkoholu

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz radnych Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia ograniczeń sprzedaży alkoholu. Szanowny Panie Prezydencie! Szanowne Panie i Panowie Radni! Rady Osiedli Leśnica, Gajowice i Nadodrze wystąpiły do Rady Miejskiej Wrocławia o ustanowienie ograniczeń ws. sprzedaży alkoholu w porze nocnej oraz w zakresie limity

Drewno jest z lasu, ale pieniądze są dla Solidarnej Polski
Wystąpienia

Drewno jest z lasu, ale pieniądze są dla Solidarnej Polski

Informacja bieżąca w sprawie dotowania bez obiektywnych kryteriów z pieniędzy publicznych fundacji, stowarzyszeń i spółek powiązanych z politykami PiS - sytuacja w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Klimatu i

Interpelacja nr 39164 w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry
Interpelacje

Interpelacja nr 39164 w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry

Interpelacja do ministra aktywów państwowych oraz minister klimatu i środowiska oraz interwencje poselskie w sprawie zrzutów wód słonych przez kopalnie oraz groźby ponownej katastrofy w ekosystemie Odry. Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze! W sierpniu 2022 r. wydarzyła się największa katastrofa w znanej nam historii rzeki Odry. Na skutek zanieczyszczeń

Interpelacja poselska dotycząca prawnej ochrony wilków w Polsce
Interpelacje

Interpelacja poselska dotycząca prawnej ochrony wilków w Polsce

Interpelacja poselska do Anny Moskwy – Ministry Klimatu i Środowiska w sprawie prawnej ochrony wilków w Polsce. Szanowna Pani Minister! W zeszłym roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników. Parlament wezwał do obniżenia ochrony wilków w Europie. To oznaczałoby ogromne zagrożenie dla wilków, których