Tagged

W Sejmie

A collection of 270 posts

Prezentuję projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra
W Sejmie

Prezentuję projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra

Już jest! Projekt ustawy ws. zakazu hodowli zwierząt na futra! Dziękuję wszystkim osobom obecnym na dzisiejszym posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. zakazu hodowli zwierząt na futra, podczas którego miałam zaszczyt zaprezentować swój projekt ustawy: 1. Zakaz hodowli zwierząt na futra z 5-letnim okresem przejściowym; 2. Odszkodowania w systemie degresywnym; 3. Odprawy

W obronie rodzinnych ogródków działkowych
Wystąpienia

W obronie rodzinnych ogródków działkowych

Pytanie nr 9 w sprawie ochrony rodzinnych ogrodów działkowych w projektowanym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałam zapytać o sytuację rodzinnych ogrodów działkowych właśnie w kontekście wprowadzonych jeszcze przez PiS zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

To koniec bezkarności, koniec afer PiS-u, czas rozliczeń
Wystąpienia

To koniec bezkarności, koniec afer PiS-u, czas rozliczeń

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr 58). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W kwietniu 2020 r. Poczta Polska przejęła dane obywateli

Referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków
Wystąpienia

Referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków

Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (druk nr 3586). Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Maski opadły. Miesiąc temu z tej mównicy mówiłam, że to referendum po prostu ma wam służyć do tego, by prowadzić agitację wyborczą bez limity wydatków. Ale nie podejrzewałam,

Szykujecie sobie narzędzia do blokowania działań przyszłego rządu
Wystąpienia

Szykujecie sobie narzędzia do blokowania działań przyszłego rządu

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druki nr 3335 i 3386). Pani Marszałek! Wysoka

Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich
Wystąpienia

Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r. (druki nr 3233 i 3351). Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić

Konferencja „Przyszłość polskiego rolnictwa – Konieczne zmiany”
W Sejmie

Konferencja „Przyszłość polskiego rolnictwa – Konieczne zmiany”

Dziś w Sejmie odbyła się konferencja „Przyszłość polskiego rolnictwa – Konieczne zmiany”, współorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu, któremu przewodniczę oraz Koalicję Żywa Ziemia, w której wzięło udział ponad 80 osób stacjonarnie i online. W czasie konferencji dyskutowaliśmy na wiele kluczowych tematów dla polskiego rolnictwa, takich jak: * Wyzwania

Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych
Wystąpienia

Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3097 i 3241). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych. Mieszkańcy i mieszkanki wielu miejscowości,

Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów
Wystąpienia

Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane (druki nr 3178, 3178-A i 3179). Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Propozycja uproszczenia budowy naziemnych silosów na materiały sypkie nie budzi żadnych wątpliwości i