Interpelacja w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Interpelacja w sprawie statystyk skazań za przestępstwa związane z nielegalnym składowaniem odpadów

Szanowny Panie Ministrze,

ostatni gigantyczny pożar składowiska odpadów w Przylepie po raz kolejny zwrócił uwagę społeczeństwa na temat skuteczności państwa w zakresie walki z tym procederem nielegalnego składowania odpadów. Tylko w samym 2022 r. zlikwidowano 10 714 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano około 25 tysięcy ton odpadów komunalnych. Na koniec 2022 r. odnotowano istnienie 2217 dzikich wysypisk. Te dane pokazują ogromną skalę tego procederu.

Działalność podmiotów gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej w zakresie nielegalnej gospodarki odpadami powoduje znaczne zagrożenie ekologiczne i ogromne straty dla samorządów, które ponoszą koszty uprzątania dzikich, nielegalnych składowisk. Taka działalność może prowadzić również do powstawania tzw. mafii śmieciowych. Przykład włoski wskazuje, że gospodarka odpadami jest jednym z głównych nurtów działalności zorganizowanej przestępczości. W Polsce brak rzetelnych danych na ten temat, jednakże szacuje się, że jest to „rynek” wart rocznie około 6 miliardów złotych.

Podstawowym instrumentem do oceny skuteczności państwa w zakresie walki z tym procederem są dane statystyczne dotyczące działań prokuratur i sądów, czyli dane dotyczące odpowiednio liczby aktów oskarżenia i statystyk skazań.

Dlatego zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Ile osób zostało skazanych prawomocnie za przestępstwa opisane w art. 183 K.k. w latach 2020, 2021, 2022 oraz jakie kary zostały zasądzone w tych sprawach?
  2. W ilu przypadkach opisanych w pkt. 1 sąd stwierdził przesłanki zaostrzające odpowiedzialność karną zgodnie z art. 185 K.k.?
  3. Wobec ilu osób prokuratury skierowały akty oskarżenia w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 K.k. w latach 2020, 2021 i 2022?
  4. Ile postępowań o czyn opisany w art. 183 K.k. zostało umorzonych odpowiednio w latach 2020, 2021 i 2022?

Z poważaniem
Małgorzata Tracz