Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku

Interpelacja w sprawie nieuwzględnienia modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku

Szanowny Panie Premierze!

W przedstawionej przez rząd propozycji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) inwestycje związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Kolejowego znalazły się na liście rezerwowej i to w dalszej części.

Proponowane inwestycje podzielono na dwie części. 3,5 miliarda zł miały kosztować prace na linii kolejowej nr 349, tzw. Towarowej Obwodnicy Wrocławia. Ta inwestycja mogłaby przybliżyć kolej mieszkańcom i mieszkankom takich wrocławskich osiedli jak Krzyki, Gajowice, Borek, Gaj czy Tarnogaj. Druga inwestycja warta byłaby 1,9 miliarda zł i dotyczyć miała pozostałych linii kolejowych w mieście.

Powyższe inwestycje zostały usunięte z listy podstawowej. Oznacza to, że nie będą one zrealizowane przez wiele lat, co jest niczym innym jak przekreśleniem szans na rozwój kolei w kraju, regionie, aglomeracji i we Wrocławiu.

Rząd oraz podległe mu instytucje wielokrotnie obiecywały modernizację Wrocławskiego Węzła Kolejowego, jednego z najważniejszych i najbardziej obciążonych w Polsce. To tędy prowadzi szlak kolejowy z Górnego Śląska i Ukrainy na zachód Europy. To tutaj znajduje się dworzec obsługujący najwięcej pasażerów w Polsce, istotny zarówno w ruchu miejskim, aglomeracyjnym i regionalnym, jak i w dalekobieżnym ruchu ogólnopolskim.

Jednym z przykładów takich obietnic było podpisanie w 2019 roku listu intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz podjęcia działań w zakresie opracowania Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Dzisiaj niestety nie widać realizacji danego słowa, a wręcz jego zaprzeczenie w zaprezentowanej propozycji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Infrastruktura kolejowa we Wrocławiu potrzebuje szeroko zakrojonych remontów i rozbudowy. Bez nich zatrzymamy na kilkanaście lat rozwój transportu kolejowego w naszym mieście, który odbije się na regionie i kraju. A wrocławianki i wrocławianie będą tylko mogli pomarzyć o kolei miejskiej i aglomeracyjnej, najlepszej alternatywie dla samochodów.

Inne wielkie węzły kolejowe w kraju są właśnie przebudowywane. W Warszawie trwa wielki remont linii średnicowej, w Krakowie linia przez śródmieście otrzymała dwa nowe tory, a w Łodzi powstaje wielki tunel przez centrum miasta. Tylko Wrocław nie ma w planach podobnej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rząd i ministerstwo infrastruktury przywrócą wspomniane inwestycje na modernizację Wrocławskiego Węzła Kolejowego na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)?
  2. Czy rząd i ministerstwo infrastruktury planują wesprzeć samorządy największych aglomeracji, w tym wrocławskiej, w tworzeniu systemów kolei aglomeracyjnych oraz szybkich kolei miejskich?
  3. Jakie inwestycje na obszarze wrocławskiego węzła kolejowego planowane są przez rząd i ministerstwo infrastruktury w perspektywie do 2027 roku?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz


Jednozgloskowiec, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons