Interpelacja do minister klimatu i środowiska w sprawie odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji wytwórczych OZE

Interpelacja do minister klimatu i środowiska w sprawie odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji wytwórczych OZE

Szanowna Pani Minister!

W lipcu 2022 r. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi opublikowała raport pt. "Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej". Raport omawia podstawowe bariery w zakresie przyłączania źródeł OZE oraz przedstawia rekomendacje zarówno dla Operatorów, jak i decydentów w zakresie sprawnego rozwoju sieci energetycznych.

Zgodnie z brzmieniem jego głównych wniosków transformacja energetyczna Polski została spowolniona przez ograniczenie możliwości przyłączenia nowych źródeł OZE do sieci przez operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej (dalej jako: „Operator” lub „Operatorzy”). Między rokiem 2015 a 2021 Operatorzy wydali ponad 6 tys. odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych (głównie OZE) o łącznej mocy ok. 30 GW1 , co stanowi ponad 50% aktualnie zainstalowanej mocy wytwórczej wszystkich rodzajów źródeł (konwencjonalnych i odnawialnych) w Polsce w kwietniu 2022 r.

Mając na uwadze, że w połowie grudnia 2022 r. wprowadzone zostaną wyższe poziomy dotacji na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii w programie Mój Prąd 4.0, bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy zwiększanie dotacji na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych w momencie, kiedy brak rozwiązania coraz większego problemu odmów przyłączenia ich do sieci elektroenergetycznej, może wprowadzać obywateli i obywatelki w błąd oraz narażać ich na ponoszenie zbędnych kosztów?

2. Jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie modernizacji sieci elektroenergetycznej w Polsce w celu dostosowania ich do budowanych nowych instalacji fotowoltaicznych i wiatraków?

3. Ile odmów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych instalacji wytwórczych zostało wydanych przez operatorów sieci w latach 2016-2022? Proszę o podanie ilości w zakresie mocy tj. poniżej 50 kW i powyżej 50 kW oraz w podziale na poszczególnych operatorów.

4. Jakie straty dla właścicieli domowych instalacji fotowoltaicznych wynikły ze względu na wyłączenia sieci spowodowane przekroczeniem mocy przez indywidualnych użytkowników instalacji fotowoltaicznych do 50 kW?

5. Jakie działania zostały podjęte przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie dostosowania sieci elektroenergetycznej w Polsce do rozwoju energii odnawialnej w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz energii wiatrowej?

6. Ile środków otrzymanych z handlu emisjami CO2 w latach 2015-2022 zostały przeznaczone na dostosowywanie sieci energetycznych do rozwijanych obecnie odnawialnych źródeł energii w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz energii wiatrowej? Proszę o podanie kwot w zakresie mocy tj. poniżej 50 kW i powyżej 50 kW oraz w podziale na poszczególnych operatorów.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej