Interpelacja poselska dotycząca prawnej ochrony wilków w Polsce

Interpelacja poselska dotycząca prawnej ochrony wilków w Polsce

Interpelacja poselska do Anny Moskwy – Ministry Klimatu i Środowiska w sprawie prawnej ochrony wilków w Polsce.

Szanowna Pani Minister!

W zeszłym roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie ochrony hodowli zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników.
Parlament wezwał do obniżenia ochrony wilków w Europie. To oznaczałoby ogromne zagrożenie dla wilków, których populacja stanowi znaczną i zintegrowaną część naszego systemu. Właśnie z tego względu wilki ponownie są zagrożone, ponieważ wraz z obniżeniem ich ochrony można umożliwić polowania na nie.

Nadzieją napawa jednak list dwunastu ministrów środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej. Skierowali oni list do Komisji Europejskiej, wyraźnie zaznaczając w nim: w dobie globalnego kryzysu bioróżnorodności, jednoznacznie odrzucamy zawartą w rezolucji tendencję do osłabienia ochrony prawnej wilka.
To szczególnie zastanawiające ze względu na historię ochrony wilka w Polsce.

Jednakże strona polska tego listu nie podpisała.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie przyjętej przez Parlament rezolucji?
  2. Dlaczego Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie podpisało listu otwartego skierowanego do Komisji Europejskiej, sprzeciwiającego się osłabieniu ochrony wilka?
  3. Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmiany w obszarze ochrony prawnej wilków? Jeśli tak, to jakie i czy przewiduje możliwość zezwolenia na polowania?

Z poważaniem

Małgorzata Tracz
Posłanka na Sejm RP

Tomasz Aniśko
Poseł na Sejm RP