Interpelacja w sprawie przygotowań do ewentualnej katastrofy ekologicznej na Odrze i innych rzekach

Interpelacja w sprawie przygotowań do ewentualnej katastrofy ekologicznej na Odrze i innych rzekach

Szanowny Panie Premierze!

Ubiegłoroczna katastrofa na Odrze obnażyła brak przygotowania służb do reakcji na skażenie rzeki na wielką skalę. Pomijając możliwości zapobieżenia masowej śmierci ryb i innych zwierząt skrzelodysznych, bardzo ważne dla ograniczenia strat jest efektywne usuwanie martwych zwierząt z nurtu, dna i brzegów rzeki. To rozkład spływających ze środkowego biegu Odry ryb, małży i ślimaków spowodował deficyt tlenu, który był bezpośrednią przyczyną śnięcia ryb w dolnej Odrze.

W ubiegłym roku zabrakło sprawnego zarządzania akcją wyławiania martwych zwierząt. Ludzie wyławiający martwe ryby nie mieli odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego. Nie zawsze mieli kompetentnego dowódcę, który dokładnie wiedziałby, jakie są zadania jego zespołu i konsekwentnie je egzekwował. Brakowało również odpowiedniego sprzętu, np. używano wędkarskich podbieraków, które nie są przystosowane do takich obciążeń i się łamały, widły (gable) pożyczano od mieszkańców nadodrzańskich miejscowości, brakowało kurtyn do przechwytywania spływających z nurtem zwierząt, pomp do napowietrzania wody.

W opinii polskich i niemieckich naukowców badających Odrę istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że katastrofa może się powtórzyć, ponieważ w rzece utrzymuje się wysokie stężenie soli, a złote algi występują w zasadzie na całej jej długości. Ostatnie zdarzenia na Kanale Gliwickim i Zbiorniku Czernica są potwierdzeniem tych obaw.

W tym kontekście proszę o informację i odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy organy odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi i ochronę wód, a także organy zarządzania kryzysowego przedsięwzięły odpowiednie środki przygotowawcze do ewentualnej tegorocznej katastrofy?
  2. Czy wdrożono procedury powiadamiania mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu?
  3. Czy wdrożono szczegółowe procedury zarządzania kryzysowego, określające kompetencje, zadania, zależności i sposoby komunikowania się poszczególnych służb: Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?
  4. Czy zakupiono i zgromadzono odpowiedni sprzęt do wyławiania martwych zwierząt, również z dna rzeki? Jeśli tak, to proszę o informację, jaki sprzęt, w jakiej ilości i gdzie jest zgromadzony.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz


Hanno Böck, CC0, via Wikimedia Commons