Zapytanie nr 2242 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie średnich wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji oraz danych dotyczących nowo oddanych i wyremontowanych posterunków Policji

Zapytanie nr 2242 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie średnich wynagrodzeń funkcjonariuszy Policji oraz danych dotyczących nowo oddanych i wyremontowanych posterunków Policji

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich miesiącach nastąpił znaczący wzrost aktywności Policji w związku z organizowanymi na terenie całego kraju protestami osób niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt K1/20, który będzie skutkował zaostrzeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz w związku z obowiązującymi na terenie całego kraju obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 w Polsce.

Coraz więcej osób jest w tym okresie zainteresowanych wynagrodzeniem, jakie otrzymują funkcjonariusze Policji za ich codzienną pracę. Proszę o przesłanie wyczerpujących odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jaki był stan osobowy zatrudnienia w Policji w latach 2018-2020 z rozbiciem na funkcjonariuszki i funkcjonariuszy?
 2. Jakie były zarobki funkcjonariuszy i funkcjonariuszek posiadających te same stopnie służbowe w latach 2018, 2019, 2020, łącznie z premiami, „trzynastkami” itp., mundurówką?
 3. Czy w roku 2020 zostaną przyznane funkcjonariuszom Policji tzw. trzynastki?
 4. Czy i jakie wynagrodzenie otrzymują funkcjonariusze Policji lub będą otrzymywać za udział w akcjach zabezpieczania imprez masowych, zgromadzeń, zgromadzeń cyklicznych, zgromadzeń spontanicznych? Czy jest różnica w wynagrodzeniach w zależności od rodzaju akcji, w której uczestniczą?
 5. Czy funkcjonariusze Policji otrzymują lub będą otrzymywać dodatki za służbę w okresie pandemii COVID-19?
 6. Czy za legitymowanie, wystawianie mandatów, zatrzymania uczestników zgromadzeń lub działania niestandardowe (np. zdejmowanie banerów i flag z prywatnych balkonów) funkcjonariusze otrzymują jakieś gratyfikacje? Czy nakładane są na nich odpowiednie plany wykonywania tych czynności?
 7. Czy w oddziałach prewencji służą funkcjonariuszki Policji?
 8. Jakie były zarobki funkcjonariuszy i funkcjonariuszek posiadających te same stopnie służbowe w latach 2018-2020 łącznie z premiami, „trzynastkami” itp. w oddziałach prewencji?
 9. Jakie były wydatki na wyposażenie oddziałów prewencji w latach 2018-2020, z rozbiciem na:
  a) środki ochrony osobistej (kaski, tarcze, ochraniacze, hełmy, etc);
  b) środki przymusu bezpośredniego (pałki szturmowe, strzelby, miotacze gazów, pistolety sygnalizacyjne)?
 10. Ile jest aktualnie na stanie armatek wodnych? Ile z nich zostało zakupionych w latach 2018-2020?
 11. Ile jest aktualnie na stanie automatycznych wyrzutni gazu łzawiącego? Ile z nich zostało zakupionych w latach 2018-2020?
 12. Ile jest działek akustycznych (takich jak LRAD-500X lub podobnych) i czy były już używane?
 13. Ile powstało nowych, a ile zostało wyremontowanych posterunków Policji w latach 2016-2020 w poszczególnych województwach?
 14. Jaki jest przeciętny koszt wyposażenia technicznego nowo powstałych posterunków, wyłączając inwestycje remontowo-budowlane?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Franciszek Vetulani, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons