Zapytanie nr 235 do ministra klimatu w sprawie wpływu na środowisko zakładów Nitro-Chem w Bydgoszczy

Zapytanie nr 235 do ministra klimatu w sprawie wpływu na środowisko zakładów Nitro-Chem w Bydgoszczy

Szanowny Panie Ministrze,

na terenie dawnego bydgoskiego Zachemu działa spółka Nitro-Chem – spółka ważna z punktu widzenia obronności kraju, bowiem produkująca materiały wybuchowe i od sierpnia bieżącego roku m.in. bomby do samolotów F-16. Każda tego typu produkcja wiąże się z użyciem różnego rodzaju środków chemicznych, które obciążają środowisko. W przypadku terenów po byłym Zachemie wiemy, że doszło tam do skażenia wód podziemnych i gruntów. W trakcie ostatnich kampanii wyborczych, spółka ta wykupiła płatne reklamy w lokalnych mediach, w których chwaliła się znaczną redukcją obciążeń ścieków, co nie jako jest przyznawaniem się do negatywnego wpływu na środowisko. Tezę tą potwierdza spór, jaki trwał na linii Nitro-Chem – Chemwik (spółka odpowiedzialna za oczyszczanie ścieków) o odprowadzanie do systemu oczyszczania ścieków niezgodnych z normami. Efektem było stracenie przez Nitro-Chem pozwolenia wodnoprawnego w czerwcu 2019 r.

W związku z tym chciałabym zapytać:

  1. Czy ministerstwo dysponuje danymi dotyczącymi wpływu na środowisko zakładów Nitro-Chem?
  2. Czy dostępne są dane porównawcze dla okresu z końca 2018 roku i 3 kwartału roku 2019?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz


Pit1233, CC0, via Wikimedia Commons