Zapytanie nr 1096 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uboju rytualnego dokonywanego w Polsce w latach 2018-2020

Zapytanie nr 1096 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie uboju rytualnego dokonywanego w Polsce w latach 2018-2020

Szanowny Panie Ministrze!

Polska jest niestety jednym z wielu krajów europejskich, w których prawo dopuszcza ubój rytualny, polegający na przecięciu przełyku i tętnic szyjnych zwierzęcia bez znieczulenia (ogłuszania). Zwierzę wykrwawia się i przez kilka minut kona w cierpieniu. Wydawałoby się, że postęp cywilizacyjny i wiedza naukowa doprowadziły do tego, że powszechnie powinno się ograniczać cierpienie zwierząt, nie tylko rzeźnych. Oczywiście jeśli człowiek ma jeść mięso, zabijanie zwierząt jest niemożliwe do uniknięcia, ważne jednak, by zabijane zwierzęta nie cierpiały bardziej niż jest to absolutnie konieczne.

W wielu krajach ustawy o ochronie zwierząt nakazują, by zwierzęta kręgowe były w ubojni uśmiercane tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości. Pod pozorem obrony swobody kultu religijnego wprowadzano jednak odstępstwa od tych zasad. Oczywiście chodzi o potężne pieniądze ze sprzedaży mięsa halal czy szechita, które jest eksportowane na cały świat. W Europie nie ma niestety jednoznacznych przepisów regulujących kwestię uboju rytualnego. W Słowenii ten rodzaj uśmiercania zwierząt jest całkowicie zakazany, w krajach skandynawskich jest możliwy wyłącznie po wstępnym ogłuszeniu zwierzęcia, natomiast w Czechach i na Słowacji zwierzę jest ogłuszanie po dokonaniu cięcia.

W Polsce zakaz obowiązywał tylko w latach 2012-2014. W grudniu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za niezgodny z konstytucją, powołując się właśnie na swobodę uprawiania kultu religijnego. Obecnie Polska jest eksporterem mięsa pochodzącego z uboju rytualnego, którego kontynuacja jest motywowana interesem polskich rolników.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile zwierząt rzeźnych zostało w Polsce ubitych rytualnie, a więc bez ogłuszania, w latach 2018-2019 oraz w 2020 roku (z podziałem na miesiące)?
  2. Jaka jest wielkość eksportu mięsa pochodzącego z uboju rytualnego oraz jaka jest jego finansowa wartość w powyższych latach 2018-2019 oraz w 2020 roku (z podziałem na miesiące)?
  3. Które kraje są odbiorcami mięsa pochodzącego z uboju rytualnego, eksportowanego z naszego kraju?
  4. Ile jest w Polsce ubojni, w których obecnie dokonuje się uboju rytualnego, i gdzie się znajdują?
  5. Jak wygląda nadzór weterynaryjny i sanitarny nad ubojem rytualnym?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz