Zapytanie nr 2116 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udostępnienia rekomendacji europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego dotyczących tworzenia krajowych planów strategicznych

Zapytanie nr 2116 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie udostępnienia rekomendacji europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego dotyczących tworzenia krajowych planów strategicznych

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 26 listopada 2020 r. podczas spotkania europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego z członkami i członkiniami sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadałam pytanie o włączenie strony społecznej do europejskiego trilogu na temat wspólnej polityki rolnej 2021–2027 oraz tworzenia krajowego planu strategicznego w Polsce.

Pan komisarz powiedział, że Komisja Europejska wysłała rekomendacje do krajów członkowskich dotyczące tworzenia krajowych planów strategicznych. Pan minister Grzegorz Puda zadeklarował, że po wstępnym opracowaniu rozpocznie się dyskusja nad krajowym planem strategicznym, do której włączona zostanie także strona społeczna.

Bardzo proszę o informację: Czy istnieje możliwość, by już na tym etapie opracowywania krajowego planu strategicznego rekomendacje europejskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi mogły być udostępnione stronie społecznej poprzez opublikowanie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub wysłanie do aktywnie działających w zakresie rolnictwa podmiotów i organizacji pozarządowych? Otrzymaniem dokumentu z rekomendacjami są zainteresowane m.in. Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Rolnictwo dla Przyrody, Koalicja Ratujmy Rzeki oraz wiele innych organizacji społecznych. Zapoznanie się z rekomendacjami z pewnością pomoże stronie społecznej dobrze przygotować się do dyskusji nad krajowym planem strategicznym.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego zapytania i udostępnienie rekomendacji Komisji Europejskiej. Cieszę się z otwarcia na dialog ze stroną społeczną.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz