Zapytanie nr 888 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie statystyk dotyczących problemu wypalania traw

Zapytanie nr 888 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie statystyk dotyczących problemu wypalania traw

Szanowny Panie Ministrze!

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci pożarem jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo terenów chronionych w Europie – Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na przestrzeni 6 tys. hektarów uległy bezpowrotnemu zniszczeniu bagienne łąki, torfowiska, trzcinowiska i lasy. W ogniu zginęły tysiące zwierząt, cennych i endemicznych roślin, siedlisk rzadkich ptaków. Biebrzański Park Narodowy od dawna był celem wizyt miłośników natury z Polski i zagranicy.

Prawdopodobnie przyczyną pożaru było celowe podpalenie lub “tradycyjne” wypalanie łąk. Niechlubna tradycja wypalania łąk na wiosnę funkcjonuje w świadomości niektórych środowisk wiejskich od wielu lat. Mit, że dzięki temu poprawia się żyzność gleby, niszczy chwasty i zwiększy kolejne plony, nie znajduje żadnego uzasadnienia. W rzeczywistości obniża wartość próchniczej warstwy gleby, powoduje śmierć pożytecznych organizmów tam żyjących (ssaki, płazy, gady, ptaki, owady itd.), dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, zmniejsza produktywność upraw. Panujące susze ostatnich lat niestety potęgują zagrożenie pożarami!

Mimo powszechności tego procederu, rzadko kiedy udaje się znaleźć sprawców (a bywa, że informacje te są znane współmieszkańcom). Często ogień wymyka się spod kontroli i dociera do zabudowań, lasów powodując straty materialne, a także śmierć ludzi. Takie działania są bezprawne!

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku art. 124 ust. 1 zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą grzywna lub areszt!

W związku z powyższym prosimy o podanie informacji dotyczących tego problemu:

  1. Jaka była ilość interwencji straży pożarnej dotyczących wypalania łąk i pożarów z tym związanych w roku 2017, 2018, 2019 i I kwartale 2020 w rozbiciu na województwa?
  2. Ile osób zginęło na skutek pożarów tego typu w roku 2017, 2018, 2019 i I kwartale 2020?
  3. Ile dochodzeń Policji, straży pożarnej lub administracji samorządowej zakończyło się ukaraniem sprawców (grzywny, aresztu lub innej) w roku 2017, 2018, 2019 i I kwartale 2020?
  4. Jakie działania prewencyjne były podejmowane przez straż pożarną, Policję lub inne organa władzy państwowej, aby zmniejszyć ilość pożarów lub podnieść świadomość rolników?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz