Zapytanie nr 1050 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie majątku ziemskiego Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych

Zapytanie nr 1050 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie majątku ziemskiego Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych

Szanowny Panie Ministrze,

w najnowszej tarczy 4.0 zostało umożliwione Kościołowi katolickiemu oraz innym związkom wyznaniowym ubieganie się o pomoc publiczną, co było uzasadnianie ich zmniejszonymi przychodami ze względu na epidemię. W tym kontekście niezwykle ważne staje się pytanie o wielkość majątku ziemskiego Kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych. Informacja o wielkości ziemi rolnej do nich należącej, użytkowanej lub dzierżawionej oraz łącznej wysokości środków wypłaconych tytułem płatności bezpośrednich z I filaru wspólnej polityki rolnej za ziemię rolną, pozwoli nam poznać część obrazu realnej sytuacji majątkowej kościołów, związków wyznaniowych oraz kościelnych osób prawnych w Polsce.

W związku z tym pragnę zapytać:

  1. Ile hektarów ziemi rolnej jest własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy osób prawnych Kościoła katolickiego w Polsce, w tym w szczególności parafii, diecezji i zakonów?
  2. Ile łącznie środków wypłacono tytułem płatności bezpośrednich z I filaru wspólnej polityki rolnej za ziemię rolną będącą własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy osób prawnych Kościoła katolickiego w Polsce?
  3. Ile hektarów ziemi rolnej jest własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy osób prawnych związków wyznaniowych innych niż Kościół katolicki w Polsce?
  4. Ile łącznie środków wypłacono tytułem dopłat ze wspólnej polityki rolnej za ziemię rolną będącą własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy dla osób prawnych związków wyznaniowych innych niż Kościół katolicki w Polsce?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz