Zapytanie w sprawie Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

Zapytanie w sprawie Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana z zapytaniem poselskim w sprawie Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Trudna i niejasna sytuacja PSAK „SKiBA” stanowi zmartwienie zarówno dla jego zespołu, uczniów i uczennic, ale również dla całego środowiska kulturalnego we Wrocławiu, które w jego sprawie wystosowało petycję popartą przez ponad 1800 osób: link.

PSAK „SKiBA” jest jedną z trzech (obok szkół w Krośnie i Kaliszu) tego typu placówek publicznych w Polsce podlegających Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Studium stało się pionierską i wyjątkową jednostką edukacyjną kształcenia kadr dla kultury, w oparciu o model której zaczęto tworzyć kolejne tego typu kierunki akademickie na uczelniach wyższych. Dzieje się tak między innymi dlatego, że szkoła zatrudnia osoby łączące rzeczywiste a nie deklaratywne przygotowanie praktyczne, dydaktyczne i teoretyczne w konkretnych dziedzinach. Doprawdy trudno znaleźć, także na wyższych uczelniach artystycznych, osoby o tak rozległych i unikatowych kwalifikacjach.

Szkoła przez dekady swojego funkcjonowania wykształciła wiele pokoleń animatorów (ponad pięć tysięcy absolwentów), niejednokrotnie pełniących ważne funkcje społeczne i kierownicze w sferze kultury. Szkoła wykształciła m.in. takich artystów jak Janusz Chabior, Marzena Sztuka, Mikołaj Roznerski, Sebastian Stankiewicz, Artur Chamski, Marek Lechki czy Sebastian Majewski.

Szkoła kształci: animatorów działań teatralnych, animatorów tańca, animatorów czytelnictwa, animatorów działań filmowych, animatorów fotografii, animatorów działań arteterapeutycznych. Jej likwidacja przyniesie straty przede wszystkim instytucjom kultury Dolnego Śląska i ościennych województw, które wciąż poszukują wykwalifikowanych pracowników, a także całemu środowisku animatorów.

Od 2020 roku jako pierwsza, i jak dotąd jedyna szkoła artystyczna w Polsce, realizuje autorski program nauczania praktycznego wsparcia animacyjnego Liderów projektów w ramach lokalnych Budżetów Obywatelskich. Wykorzystując narzędzia aktywizacji społecznej, uczestniczy w działaniach partycypacyjnych w ponad 320 gminach w Polsce. Do roku 2023 słuchacze szkoły zaangażowali się w metodyczne wsparcie ponad 40 wybranych przez siebie projektów. Aż 13 z tych projektów zostało wybranych w głosowaniu przez mieszkańców do implementacji, co zapewniło sfinansowanie inwestycji lokalnych na łączną kwotę 17 750 000 zł.

Przez ostatni rok nigdy nie zakomunikowano wprost powodów, dla których Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod kierownictwem ministra Piotra Glińskiego oraz minister Dominiki Chorosińskiej podejmowało działania mające na celu stopniowe wygaszenie działalności PSAK „SKiBA” oraz jego ostateczną likwidację z dniem 1 sierpnia 2024 roku.

Informacja o tej decyzji została przekazana w lakonicznym piśmie Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisława Bujanowskiego z dnia 27 listopada 2023 roku, którego przesłanie zostało poprzedzone informacją telefoniczną od Naczelnika Działu Prawnego CEA Bernarda Czajki, który powiedział, że „chcą zakończyć tę sprawę [likwidacji PSAK „SKiBA”] przed zmianą rządu”.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odstąpi od planów likwidacji PSAK „SKiBA” z dniem 1 sierpnia 2024 roku?
  2. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmie działania na rzecz ustalenia programu naprawczego uwzględniającego poprawę stanu finansowego PSAK „SKiBA”, przy jednoczesnym utrzymaniu autorskiego, artystycznego i eksperymentalnego charakteru szkoły?
  3. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozważy przekształcenie PSAK „SKiBA” w uczelnię artystyczną, która mogłaby nadawać absolwentom studiów pierwszego stopnia tytuł zawodowy licencjata?

W załączniku do zapytania przesyłam pełną dokumentację przesłaną mi przez Dyrektor PSAK „SKiBA” Ewę Kramarczyk, która pokazuje pełen obraz sprawy.

Liczę, że zmiana kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli na nawiązanie brakującego do dziś dialogu pomiędzy ministerstwem a PSAK „SKiBA” oraz pozytywne rozwiązanie tej sprawy.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz

Załączniki:


Fot. dr Michał Kott, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons