Zapytanie nr 77 do ministra klimatu w sprawie działań pokontrolnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zapytanie nr 77 do ministra klimatu w sprawie działań pokontrolnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Szanowny Panie Ministrze,

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w sierpniu bieżącego roku kontrolę w bydgoskim oddziale Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Kontrola ta wykazała nieprawidłowości, które wpłynęły na niską skuteczność działań mających na celu niwelację tzw. skażenia pozachemowskiego. W wyniku zaniedbań, jak donoszą lokalne media, koło nosa przeszły znaczne środki mogące posłużyć do walki z bydgoskim skażeniem. RDOŚ w Bydgoszczy pozyskał jedynie 93 miliony złotych z możliwych 286 milionów złotych. Odrzucono również wniosek o analizę i ocenę zagrożeń dla zdrowia mieszkańców bydgoskiego Łęgnowa i podbydgoskiego Plątnowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (160 mln zł).

  1. Czy po kontroli NIK, ministerstwo lub GIOŚ podjęły jakiekolwiek działania mające na celu wyciągnięcie konsekwencji za ten stan rzeczy w bydgoskim RDOŚ?
  2. Czy opracowano lub wdrożono jakiekolwiek działania naprawcze mające na celu usunięcie zaniedbań?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz


Pit1233, CC0, via Wikimedia Commons