Interwencja poselska w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej

Interwencja poselska w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej

Interwencja poselska do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski w sprawie umorzenia postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską
w sprawie umorzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej.

Z informacji przekazanych przez organizacje pozarządowe Fundację Frank Bold oraz Greenpeace Polska wynika, że wrocławski Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 1 grudnia br. umorzył postępowanie administracyjne „w sprawie wydania decyzji nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych, w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w gatunkach chronionych oraz w wodach, w wyniku zanieczyszczenia wód rzeki Odry”.

Decyzja ta zapadła pomimo licznych dowodów wskazujących na to, co doprowadziło do katastrofy, która zabiła większość życia w rzece - zasolenie Odry. Wynika to zarówno z materiału zebranego przez organizacje pozarządowe, jak i niedawno opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli (przesyłam w załączniku), który jasno wykazał, że najważniejszym problemem Odry jest jej zasolenie i brak działań, które ograniczałyby dalsze zasalanie.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana o niezwłoczne ponowne podjęcie postępowania szkodowego w sprawie katastrofy odrzańskiej na poziomie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub zlecenie takich działań odpowiedniej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Sprawa katastrofy ekologicznej na Odrze jest świadectwem gigantycznej bezradności państwa oraz jego instytucji w obliczu tego typu zdarzeń. Tego typu decyzje jak podjęte przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpływają w bardzo negatywny sposób na wizerunek państwa oraz wszystkich instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody w Polsce, godząc w bezpośredni sposób w zaufanie społeczeństwa do tych instytucji.

Katastrofa ekologiczna na Odrze musi zostać wyjaśniona, a osoby lub podmioty jej winne muszą zostać ukarane. Dlatego raz jeszcze bardzo proszę o niezwłoczne podjęcie działań mających to na celu.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

Do wiadomości:

  1. Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska

Odpowiedź Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Hanno Böck, CC0, via Wikimedia Commons