Interwencja poselska w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia

Interwencja poselska w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Oddziału POLREGIO S.A. Sylwestra Brząkały w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Dyrektorze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie likwidacji bezpośredniego pociągu z Nysy do Wrocławia.

Do mojego biura poselskiego zwróciło się wiele osób korzystających regularnie z bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Nysą a Wrocławiem. Z dniem 10 grudnia połączenie to zostanie zlikwidowane i zastąpione połączeniem z przesiadką w Brzegu. To oznacza duży kłopot dla mieszkańców i mieszkanek powiatu nyskiego oraz brzeskiego, którzy będą musieli czekać na przesiadkę w Brzegu nawet do 50 minut. Podróż na tej trasie wydłuży się więc do około 2 godzin.

Większość z osób korzystających z tego połączenia to osoby studiujące na co dzień we Wrocławiu lub dojeżdżające do pracy we Wrocławiu. Taka zmiana stawia te osoby w bardzo trudnej sytuacji wyboru pomiędzy przeładowanymi busami, które nie zawsze zabierają pasażerów, a podróżą pociągiem z przesiadką. Dla wielu w szczególności młodych osób ta decyzja może być ostatecznym argumentem za przeprowadzką do Wrocławia, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację demograficzną województwa opolskiego, która już teraz jest najgorsza w kraju.

Jednocześnie w pełni rozumem przesłanki taborowe i ekologiczne stojące za tą decyzją, lecz obecna zmiana ma bardzo duży wpływ na codzienne życie wielu osób, których miejscem pracy lub nauki jest Wrocław. Dlatego zwracam się do Panów z następującymi pytaniami:

  1. W jakiej perspektywie czasu planowany jest zakup odpowiedniego taboru hybrydowego, który pozwoliłby na przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego Nysy z Wrocławiem oraz obsługę dużych potoków pasażerskich na tej trasie?
  2. Jakie są prognozowane koszty zakupu odpowiedniego taboru hybrydowego, który obsługiwałby bezpośrednie połączenie kolejowe Nysy z Wrocławiem?
  3. Czy województwo opolskie stać na zakupu odpowiedniego taboru hybrydowego, który obsługiwałby bezpośrednie połączenie kolejowe Nysy z Wrocławiem? Jaka prognozowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa byłaby niezbędna do przyśpieszenia takiego zakupu?
  4. Czy rozważane jest przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Nysą a Wrocławiem w godzinach szczytu komunikacyjnego wraz z pierwszą zmianą rozkładów jazdy w 2024 roku?

Mam nadzieję, że dzięki odpowiedziom na powyższe pytania możliwe będzie podjęcie jak najszybszych działań na rzecz przywrócenia bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Nysą a Wrocławiem. Wierzę, że dobra współpraca parlamentu, rządu i samorządów przez najbliższe 4 lata pozwoli nam na szybkie rozwiązywanie tego typu problemów.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź Członka Zarządu Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza

Odpowiedź Dyrektora Opolskiego Oddziału POLREGIO S.A. Sylwestra Brząkały


Lichen99, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons