Interwencja poselska w sprawie uznania pomnika przyrody w miejscowości Kowalowa

Interwencja poselska w sprawie uznania pomnika przyrody w miejscowości Kowalowa

Interwencja poselska do Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego oraz Rady Gminy Mieroszów w sprawie uznania pomnika przyrody w miejscowości Kowalowa.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowne Radne i Radni Gminy Mieroszów,

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie uznania za pomnik przyrody jabłoni w miejscowości Kowalowa.

Jako dolnośląska posłanka Zielonych i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew popieram wniosek radnych z klubu „Dla dobra mieszkańców” o uznanie za pomnik przyrody jabłoni „Perpetua”.

Wskazana we wniosku radnych jabłoń wypełnia w mojej opinii wszystkie określone w prawie polskim warunki, by zostać uznaną za pomnik przyrody. Wyróżnia się zarówno wiekiem (liczy sobie ponad 100 lat), jak i rozmiarem, co sprawia, że jest prawdopodobnie najstarszym i najdorodniejszym drzewem owocowym na terenie Gminy Mieroszów. Malownicze położenie pośród łąk sprawia, że „Perpetua” ma niewątpliwe walory krajobrazowe, co tym ważniejsze, że stoi ona przy często uczęszczanym przez turystów Głównym Szlaku Sudeckim. Jak czytamy we wniosku, drzewo to stanowi element tożsamości Kowalowej, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów wsi. Jabłoń ta to także „świadek historii”; widoczna na licznych materiałach archiwalnych z czasów, kiedy cały region należał jeszcze do Niemiec, młoda jabłonka dziś jest dojrzałym, przeszło stuletnim drzewem. Ponadto, jako dojrzałe drzewo, spełnia tak istotną w obliczu katastrofy klimatycznej rolę pochłaniacza dwutlenku węgla.

Bardzo cieszy mnie inicjatywa reprezentujących w Radzie Gminy Mieroszów Kowalową radnych klubu „Dla dobra mieszkańców”. To coraz częściej obserwowany wśród mieszkanek i mieszkańców wyraz troski o wspólne dziedzictwo zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze.

Dlatego z całą mocą wspieram Pana Burmistrza oraz całą Radę w podjęciu decyzji o ustanowieniu ww. drzewa pomnikiem przyrody. Już teraz cieszę się na myśl o tym, że podczas mojej kolejnej wizyty w Państwa gminie „Perpetua” będzie z dumą nosić tabliczkę „Pomnik przyrody”.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Galeria zdjęć jabłonki "Perpetua": https://photos.app.goo.gl/8Wyfmt3pBCttiV2R9 (autor: Tomasz Lewicki)

Załącznik: