Interwencja poselska w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej

Interwencja poselska w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Elwiry Nowak w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Dyrektor!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie wycofania się z realizacji projektu uporządkowania parkowania i uwolnienia chodników na ul. Kampinoskiej.

Do mojej wiadomości zostało przesłane pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Borek Pana Miłosława Czekaja z dnia 20 listopada 2023 r., w którym opisana została powyższa sprawa. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Rada Osiedla Borek w lakonicznym piśmie z Wydziału Inżynierii Miejskiej z dnia 9 października 2023 r. (znak sprawy WIM-EM.7223.501.2023.MD) została poinformowana o zaniechaniu realizacji projektu z powodu sprzeciwu mieszkańców i mieszkanek ul. Kampinoskiej wyrażonego na piśmie.

Zadanie polegające na uporządkowaniu parkowania i uwolnieniu chodników na ul. Kampinoskiej miało zostać zrealizowane w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego, tj. budżetu partycypacyjnego, którego podstawy prawne zawarte zostały w dokumencie pn. „Zasady subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji w latach 2020-2021 w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego”. Z przekazanych mi informacji wynika, że Rada Osiedla Borek dochowała wszelkich wymogów proceduralnych, w tym przeprowadziła konsultacje społeczne, a jednostki miejskie nie zgłaszały żadnych zastrzeżeń do tego projektu, nie wspominając, że w odpowiednim terminie, tj. merytorycznego rozpatrywania, ten projekt nie został odrzucony.

Projekt ten cieszył się poparciem wielu mieszkańców i mieszkanek ul. Kampinoskiej, którzy byli informowani o projekcie przez przedstawiciela Rady Osiedla Borek, który - chodząc od domu do domu i pokazując projekt - uzyskał podpisy kilkudziesięciu osób z ul. Kampinoskiej akceptujących projekt. Grupa mieszkańców i mieszkanek przychodziła także na sesje Rady Osiedla Borek, aby zademonstrować swoje poparcie dla projektu.

Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie tego korzystnego dla mieszkańców i mieszkanek ul. Kampinoskiej projektu, a także udzielenie szczegółowych odpowiedzi na pytania i wątpliwości zawarte w piśmie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Borek Pana Miłosława Czekaja z dnia 20 listopada 2023 r. skierowanego do Pani Dyrektor Elwiry Nowak. Bardzo proszę o szybką odpowiedź w tej sprawie.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

 1. Pan Miłosław Czekaj, Przewodniczący Zarządu Osiedla Borek
 2. Wydział Partycypacji Społecznej
 3. Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji RM Wrocławia
 4. Oficer Piesza
 5. Biuro Zrównoważonej Mobilności
 6. Rada ds. Równego Traktowania
 7. Biuro Wrocław Bez Barier
 8. Wrocławskie Forum Osiedlowe

Załącznik:

 1. Pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Borek z dnia 20 listopada 2023 r.
  do Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej

Odpowiedź Dyrektor Departament Infrastruktury i Transportu