Interwencja w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności

Interwencja w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności

Interwencja poselska do Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności.

Szanowny Panie Dyrektorze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Pana z interwencją poselską w sprawie dotacji przyznanych przez Narodowy Instytut Wolności dwóm organizacjom.

W ostatnich dniach media obiegły informacje o przyznaniu przez Narodowy Instytut Wolności dotacji o wyjątkowo niejednoznacznym charakterze. Pierwszą z nich otrzymał Kujawski Instytut Myśli Patriotycznej prowadzony przez osoby związane z politykami partii rządzącej. Prezeską tejże Fundacji jest Klara Lipka, asystentka posła Tomasza Latosa. Próżno jednak szukać dotychczasowych osiągnięć czy aktywności tej organizacji. Kolejna wątpliwa dotacja została przyznana Fundacji Będziem Polakami, która to powiązana jest z byłym posłem, a obecnie politykiem Suwerennej Polski Pawłem Skuteckim. Łącznie obie wspomniane organizacje otrzymały ponad 700 tysięcy złotych z publicznych środków.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie były powody pozytywnego rozpatrzenia wniosków dla wyżej wymienionych organizacji?
  2. Czy Instytut, rozpatrując wniosek Kujawskiego Instytutu Myśli Patriotycznej, odnotował fakt osobowego powiązania KIMP z innymi organizacjami, które również otrzymały dotacje z NIW? Wspomniana wcześniej prezeska Klara Lipka, jak i Edgar Kobos - członek zarządu tejże organizacji, należą do Fundacji Służba Niepodległej, która wcześniej otrzymała prawie milion złotych dotacji. Pan Kobos do niedawna był pierwszym wiceprezesem tej Fundacji.
  3. Jakimi działaniami wykazały się wyżej wymienione organizacje?
  4. Jakie doświadczenie w zakresie realizowania dotacji ma Kujawski Instytut Myśli Patriotycznej i jakie wyniki osiągnął przed otrzymaniem dotacji?

Zwracam się również z prośbą o przesłanie skanów dokumentacji projektów na adres mailowy: malgorzata.tracz@sejm.pl.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz
Posłanka na Sejm RP

Piotr Malich
Współprzewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń