Interwencja poselska w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym

Interwencja poselska w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym


Interwencja poselska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Szanowny Panie Marszałku!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie problemów pracowniczych w Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Na podstawie artykułów prasowych oraz wpisów w mediach społecznościowych dowiedziałam się o istniejącym konflikcie pomiędzy pracownikami a dyrektorką DCF panią Magdaleną Klich-Kozłowską. Według osób tam pracujących dyrektorka tej znanej i cenionej wrocławskiej placówki kultury tworzy od wielu miesięcy atmosferę mobbingu i zastraszania pracowników, zwalniając tych najbardziej niewygodnych. Jest także w konflikcie ze związkowcami Inicjatywy Pracowniczej DCF we Wrocławiu, nie uznając ich racji. Z opisanych relacji wynika, że wśród pracowników DCF panuje atmosfera strachu i niepewności.

Uważam, że Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu jest placówką, której zadaniem jest szerzenie kultury w bardzo szerokim zakresie. Na jej czele powinna stać osoba otwarta i komunikatywna. Niedobra atmosfera pracy w DCF na dłuższą metę nie służy działalności placówki, a publiczne informacje o złym traktowaniu pracowników zniechęcają kinomanów do odwiedzania placówki.

Zwracam się z prośbą o dogłębne zbadanie tej sprawy oraz o znalezienie rozwiązania, które poprawi sytuację pracowników.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz