Interwencja poselska w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie

Interwencja poselska w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezara Przybylskiego oraz Prezesa Zarządu Koleje Dolnośląskie S.A. Damiana Stawikowskiego w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie.

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie przepełnionych składów Kolei Dolnośląskich w Gminie Kąty Wrocławskie.

Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie coraz częściej zgłaszają problem przepełnienia pociągów Kolei Dolnośląskich na trasie do Wrocławia. Dotyczy to w szczególności porannych i popołudniowych kursów, które są przepełnione do tego stopnia, że do pociągu trudno wsiąść, a pasażerowie podróżują w wielkim ścisku.

Na trasie kolejowej Kąty Wrocławskie–Wrocław Główny w latach 2021 i 2022 funkcjonowało 8 par dedykowanych połączeń, które były wykupione przez Gminę Kąty Wrocławskie w celu obsługi Kątów Wrocławskich, Smolca i Mokronosu Górnego. Pomimo wzrostu zapotrzebowania z początkiem roku szkolnego i akademickiego oraz – jak wynika z informacji przekazywanych przez radnych Gminy Kąty Wrocławskie – wbrew zapowiedziom Urzędu Marszałkowskiego nie skierowano do obsługi tej trasy pociągów o większej pojemności.

Na Dolnym Śląsku istnieje polityczny konsensus co do potrzeby rozwoju kolei aglomeracyjnej i miejskiej w aglomeracji wrocławskiej. Sukces linii do Świdnicy, Jelcza-Laskowic oraz dodatkowych połączeń do Kątów Wrocławskich jest najlepszym dowodem na drzemiący potencjał tego środka transportu zbiorowego jako alternatywy dla samochodów i autobusów.

Jednocześnie, jeśli naprawdę chcemy mówić o „Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej”, musimy zacząć wyciągać wnioski z takich sytuacji jak w Kątach Wrocławskich w zakresie organizacji przewozów, ale też w zakresie taboru. Tabor Kolei Dolnośląskich jest typowym dla kolei regionalnych z bardzo dużą liczbą miejsc siedzących, a nie dla kolei aglomeracyjnych i miejskich jak niemiecki S-Bahn, w którym stawia się głównie na miejsca stojące, kosztem miejsc siedzących, co pozwala na podróż większej liczbie pasażerów i pasażerek.

Dlatego zwracam się do Panów z kluczowymi pytaniami dla tymczasowego rozwiązania obecnego problemu przepełnienia pociągów w Gminie Kąty Wrocławskie, ale też w zakresie systemowych zmian, które pozwolą uniknąć analogicznych problemów w przyszłości:

  1. Czy planowane jest tymczasowe zwiększenie liczby par pociągów na trasie Kąty Wrocławskie–Wrocław Główny w porannym i popołudniowym szczycie, w celu rozładowania zwiększonego ruchu pasażerskiego na tej trasie?
  2. Czy rozważany jest wynajem odpowiedniego taboru kolejowego, który pozwoli na zwiększenie pojemności kursujących składów na trasie Kąty Wrocławskie–Wrocław Główny?
  3. Czy w przyszłości planowany jest zakup lub leasing taboru kolejowego, który byłby dedykowany obsłudze linii „Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej” w aglomeracji wrocławskiej oraz odpowiadałby standardom kolei aglomeracyjnej i miejskiej w zakresie pojemności pociągów?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. Pan Julian Żygadło, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie wystosowali w tej sprawie petycję, którą podpisało ponad 2400 osób. Jej inicjatorami była Radna Katarzyna Sebzda-Sztul oraz Radni: Piotr Sobko, Tomasz Giniewski i Sebastian Kotlarz.


Odpowiedź Wiceprezesa Zarządu Koleje Dolnośląskie S.A.

Odpowiedź Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy


fot. Marek Wiercioch, via Mapy Google