Interwencja poselska w sprawie rozwiązania problemu braku sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 28

Interwencja poselska w sprawie rozwiązania problemu braku sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 28

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka w sprawie rozwiązania problemu braku sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 28.

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie rozwiązania problemu braku sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 28. 

Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu (Osiedle Muchobór Mały) zwróciła się do mnie z prośbą o wsparcie ich działań, dotyczących poprawy warunków edukacji ich dzieci. Szkoła Podstawowa nr 28 jest placówką o dość ograniczonej powierzchni. W związku z tym zawarto umowę pomiędzy Szkołą Podstawową nr 28 a Zespołem Szkół Nr 3, na mocy której Zespół Szkół nr 3 udostępniał część sal lekcyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 28. 

Rok temu Zespół Szkół nr 3 zerwał umowę, nie przewidując kontynuacji dalszej współpracy z Szkołą Podstawową nr 28. Brak możliwości dalszego korzystania z lokali klasowych spowoduje wiele uciążliwości dla dzieci, takich jak likwidacja świetlicy dla klas młodszych czy wprowadzenie dwuzmianowego nauczania. Zwiększona liczba uczniów na małej przestrzeni może powodować ryzyko zwiększonej przemocy między uczniami lub zwiększony dyskomfort dla dzieci wymagających indywidualnego nauczania.  Rada Rodziców zgłasza uzasadnioną obawę, że wyżej opisana zmiana wpłynie niekorzystnie na rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci. Informacja o problemach lokalowych przekazywana była do Departamentu Edukacji, niestety bez rezultatu. Rodzice skłonni są nawet zaakceptować postawienie kontenerów, które zapewniłyby pomieszczenia dla młodszych dzieci. 

Na dłuższą metę na rosnącym Osiedlu, gdzie dzieci przybywa, a brak miejsc do edukacji, konieczna jest rozbudowa infrastruktury oświatowej. Proszę o przedstawienie harmonogramu rozwoju sieci szkolnej na Muchoborze. 

W imieniu rodziców Szkoły Podstawowej nr 28 zwracam się z prośbą o pozytywne rozwiązanie problemu zapewnienia dzieciom godnej i bezpiecznej edukacji. Gwarantuje im to ustawa o prawie oświatowym, które nakłada na szkołę obowiązek zapewnienia dzieciom warunków niezbędnych do ich rozwoju. Wierzę, że problem da się szybko rozwiązać dla dobra uczących się dzieci. 

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz