Interwencja poselska w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach

Interwencja poselska w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach

Interwencja poselska do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych we Wrocławiu Tadeusza Łozowskiego, p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kamienna Góra Marcina Fułaty oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dariusza Karkos w sprawie intensywnej wycinki lasów w Karkonoszach.

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z interwencją poselską dotyczącą intensywnej wycinki lasów we wschodniej części Karkonoszy, na terenie gminy Lubawka.

Mieszkańcy i mieszkanki gminy Lubawka oraz turyści i turystki odwiedzający Karkonosze są bardzo zaniepokojeni skalą prowadzonej obecnie wycinki we wschodniej części gór. Pozyskiwanie drewna na zboczach gór w systemie rębni zupełnej metodą zmechanizowaną, szczególnie w starodrzewiu, powoduje mechaniczne rozluźnienie warstwy gleby i w następstwie intensywnych opadów - jej wymywanie. Ofiarą takich działań padają 60-letnie, 80-letnie i starsze drzewostany. Na tych trudno dostępnych górskich obszarach powyżej 600 m n.p.m. i nachyleniu zboczy powyżej 25% ze względu na niedostępność transportową nigdy nie była prowadzona tak intensywna gospodarka leśna. Owszem zdarzały się pojedyncze wycinki starszych drzew, ale nigdy nie dochodziło do odkrycia gleby na tak dużych obszarach.

Taka naturalna zrównoważona gospodarka leśna prowadzona na tym obszarze od kilkuset lat zaowocowała unikalnym zróżnicowanym lasem wielopiętrowym, w którym ponad 100-letnie drzewa dają cień dla młodych sadzonek samorzutnie się wysiewających. Tymczasem obecnie prowadzona wycinka całych hektarów, szczególnie wobec następujących zmian klimatycznych, spowoduje, że tworząca się przez tysiące lat gleba w ekosystemie leśnym bezpowrotnie zniknie i zostanie wypłukana przez nawalne deszcze (co obserwujemy obecnie). Na odkrytych skałach i gołoborzach nie wyrosną drzewa, gdyż z powodu braku cienia młode sadzonki po prostu wyschną. Dalsza wycinka na taką skalę spowoduje istotne zmniejszenie retencji wód opadowych i roztopowych w obszarze korzeni i występowanie licznych podtopień, szczególnie w okresie wiosennym.

Ponadto mieszkańcy i mieszkanki wsi Jarkowice są zaniepokojeni zanieczyszczeniem błotem i olejami wód powierzchniowych w potokach spływających od wielu tygodni z gór obok ich domów. Codziennie obserwują spływające błoto i osadzający się muł na górskich potokach.

W górnym regionie dorzecza Bobru powyżej Zbiornika Bukówka oraz na bocznych dopływach i strumieniach zasilających bezpośrednio ten zbiornik, dzięki dobrze napowietrzonej wodzie i żwirowemu dnu, istnieją naturalne miejsca lęgowe pstrąga, które ulegają bezpowrotnemu zniszczeniu. Ich zamulenie i zapiaszczenie oznaczać będzie bezpowrotną utratę siedlisk, miejsca tarła i całych gatunków.

Na przełomie marca i kwietnia tego roku w Jarkowicach i Miszkowicach wykonano zarybienia wylągiem żerującym pstrąga potokowego w ilości 50 000 szt. Prace te wykonano jako program naprawczy przy realizacji budowy drogi ekspresowej S-3. Lasy Państwowe mają obowiązek zaprzestania niszczenia potoków, w uzgodnieniu z Wykonawcą S-3 oraz OPZW w Jeleniej Górze ponownie wykonać zarybienia.

Z niektórych potoków, między innymi w górnej części Jarkowic, szczególnie w kierunku Schroniska nad Srebrnym Potokiem część gospodarstw domowych pobiera do celów spożycia i bytowych wodę bezpośrednio z potoków. Obecna sytuacja grozi zagrożeniem epidemicznym ze względu na muł i rozkładające się części organiczne.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dlaczego we wschodniej części Karkonoszy na terenie gminy Lubawka prowadzona jest przez Lasy Państwowe niekontrolowana, intensywna wycinka i trzebież zupełna na obszarze dziesiątków hektarów?

2. Czy zostały przeprowadzone jakiekolwiek badania nad intensywnością erozji gleby na zboczach wycinanych lasów?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. OPZW w Jeleniej Górze
  2. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
  3. GDDKiA we Wrocławiu

Odpowiedź Nadleśnictwa Kamienna Góra