Podsumowanie IX kadencji Sejmu RP

Co zrobiłam w Sejmie?

Złożyłam 3 projekty ustaw, opracowanych razem z ekspertami i ekspertkami ze strony społecznej:

ASF – ustawa naprawcza

Razem z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Koalicją Niech Żyją oraz mec. Karoliną Kuszlewicz przygotowałam projekt ustawy, który miał cofnąć tragiczne dla leśnej bioróżnorodności skutki tzw. #LexArdanowski i rzeź dzików. W naszym projekcie postawiliśmy na dofinansowanie dla bioasekuracji i nadzoru biernego, a nie na odstrzał. Przywróciliśmy też prawa dla osób spacerujących po lesie, by nie były karane, że zakłócają polowanie.

Lex Ardanowski do zmiany. Składamy projekt ustawy naprawczej!
Półtora roku po wejściu w życie specustawy o ASF, wspólnie z posłanką DorotąNiedzielą z Platformy Obywatelskiej złożyłyśmy dziś w Sejmie projekt ustawynaprawczej. Projekt przygotowałyśmy we współpracy z Pracownią na rzeczWszystkich Istot, Koalicją Niech Żyją i mec. Karoliną Kuszlewicz . Jest onm…

Ustawa o odejściu od hodowli zwierząt na futra

Razem ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki oraz Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA przygotowałam projekt ustawy, który zakończyłby hodowlę zwierząt na futra w Polsce. Ten projekt to uczciwa propozycja umowy społecznej pomiędzy społeczeństwem a hodowcami: 5-letni okres przejściowy, degresywny system odszkodowań dla hodowców, odprawy dla pracowników ferm. PiS oszukał ludzi, nie wprowadzając „Piątki dla zwierząt”! A już najwyższy czas odesłać futra do historii!

Składam projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra
Dziś jako Partia Zieloni prezentujemy projekt ustawy o zakazie hodowli zwierzątna futra. Ten projekt chcemy złożyć w najbliższych dniach, podczas trwającegoposiedzenia Sejmu. Projekt ustawy powstał we współpracy mojego biura poselskiego ze stowarzyszeniemOtwarte Klatki oraz Fundacją Międzynarodo…

Ustawa o OZE

W oparciu o dane think tanków zajmujących się energetyką odnawialną oraz z pomocą Roberta Suligowskiego – kandydata Zielonych na prezydenta Wrocławia – przygotowałam projekt ustawy o OZE. Główne założenia: zniesienie tzw. zasady 10H przy wiatrakach i zastąpienie jej zasadą „co najmniej 500 m” od najbliższych zabudowań i terenów cennych przyrodniczo oraz utrzymanie zasady tzw. „net-billingu” dla prosumentów energii słonecznej.

Składamy projekt ustawy, który odblokuje rozwój OZE w Polsce
Agresja Putina na Ukrainę wyznacza punkt zwrotny w historii Europy i świata.Jako Polska i Europa musimy zerwać ze szkodliwym uzależnieniem od Rosji wdziedzinie energetyki. To najskuteczniejszy mechanizm powstrzymania reżimuPutina, a jego kluczowym elementem powinno być radykalne przyspieszenie ro…
PiS włożył dwie pierwsze ustawy do sejmowej zamrażarki, a przy ustawie o OZE – przeforsował swoją, która ustaliła odległość wiatraków od zabudowań na 700 m, wykluczając połowę powierzchni Polski z możliwości produkowania energii wiatrowej i nie zmienił zasad rozliczania się z siecią dla właścicieli paneli słonecznych. Musimy odsunąć PiS od władzy, by wprowadzić te zmiany!
Obecnie wraz ze ekspertami i ekspertami ze strony społecznej pracuję nad ustawą, którą ochroni drzewa na terenach miejskich oraz ustawą, która zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ferm przemysłowych w Polsce, które powodują odór, spadek cen nieruchomości oraz zanieszczyszenie wód i gleb.

Działania lokalne

Przez 4 lata skierowałam ponad 100 interwencji w sprawach ważnych dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia oraz powiatów górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego, a także całego Dolnego Śląska. Są to sprawy zarówno dotyczące wycinek lasów i drzew, ochrony zabytków i krajobrazu, składowisk odpadów, instytucji kultury i rekreacji, jak i podwyżek czynszów w mieszkaniach TBS Wrocław. Interweniuję, bo jestem zawsze po stronie Twoich praw oraz w obronie otaczającej nas przyrody.

Katastrofa ekologiczna na Odrze

Już 3 sierpnia 2023 roku skierowałam interwencję poselską do Wojewody Dolnośląskiego, RDOŚ, WIOŚ oraz Wód Polskich w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze. Kiedy rząd i urzędy był na urlopach, ja jako pierwsza alarmowałam, aby ratować Odrę. W Sejmie walczę o prawdziwą renaturyzację Odry, sprzeciwiając się mokrym snom PiS o zalaniu Odry betonem w ramach jej „rewitalizacji”. Cały czas stoję na straży naszych dolnośląskich i polskich rzek, walcząc o zachowanie ich naturalnego charakteru oraz kontynuując moją ścisłą współpracę z koalicją Czas na Odrę oraz Koalicją Ratujmy Rzeki.

Ochrona Lasu Mokrzańskiego

Od samego początku wspierałam komitet społeczny Ratujmy Las Mokrzański w sprawie zatrzymania wycinki największego lasu Wrocławia - Lasu Mokrzańskiego oraz ochrony leśnickich łąk. W moich licznych interwencjach i pismach kierowanych do Lasów Państwowych oraz lokalnych samorządów apelowałam o ściślejszą ochronę Lasu Mokrzańskiego i jego otoczenia oraz wzmocnienie jego funkcji społecznych i przyrodniczych. Już wiadomo, że Las Mokrzański uniknie wielkich wycinek i zostanie lasem miejskim. W kolejnej kadencji będę walczyć o nadanie mu statusu lasu ochronnego.

Obrona Muzeum Poczty Polskiej we Wrocławiu

W styczniu 2021 roku wystąpiłam z interwencją w obronie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Bezpartyjni Samorządowcy i PiS planowali de facto jego likwidację, poprzez przeniesienie jego zbiorów do Lubina. Próbowano rozwalić unikatową placówkę, utworzoną zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W październiku 2021 roku odstąpiono do tych planów. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu jest jedyną w Polsce placówką muzealną, która gromadzi zabytki stanowiące świadectwo działalności Poczty na ziemiach polskich. W kolejnej kadencji będę walczyć o nadanie mu statusu narodowego.


Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI