Składamy projekt ustawy, który odblokuje rozwój OZE w Polsce

Składamy projekt ustawy, który odblokuje rozwój OZE w Polsce

Agresja Putina na Ukrainę wyznacza punkt zwrotny w historii Europy i świata. Jako Polska i Europa musimy zerwać ze szkodliwym uzależnieniem od Rosji w dziedzinie energetyki. To najskuteczniejszy mechanizm powstrzymania reżimu Putina, a jego kluczowym elementem powinno być radykalne przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej. Jest to droga, którą w najbliższym czasie obierze cała Unia Europejska.

Jak powiedziała Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przejście na odnawialne źródła energii sprawi, że będziemy naprawdę niezależni pod względem energetycznym. Każda kilowatogodzina prądu ze słońca i wiatru zmniejsza zależność od gazu i węgla importowanego z Rosji. Jest gwarantem naszego bezpieczeństwa.

Energia odnawialna to niezależności od rosyjskich surowców, niezależność od Rosji. To zaprzestanie finansowania zbrodniczego reżimu. Energia odnawialna jest energią wolności!

Dlatego jako Zieloni wspólnie z klubem Koalicji Obywatelskiej składamy projekt ustawy, który odblokuje rozwój energii odnawialnej w Polsce. Który pozwoli na ponowny dynamiczny rozwój lądowej energetyki wiatrowej oraz podtrzyma boom na energię słoneczną. W Sejmie będę przedstawić ten projekt jako posłanka wnioskodawczyni.

Nasza ustawa zmienia dwie rzeczy, które dziś ten rozwój blokują:

  1. Znosimy tzw. zasadę 10H, która dziś uniemożliwia budowanie nowych elektrowni wiatrowych w Polsce. Zastępujemy ją zasadą co najmniej 500 m od najbliższych zabudowań i terenów cennych przyrodniczo, co odblokuje ponad 25% powierzchni Polski na rozwój energetyki wiatrowej.
  2. Przedłużamy dotychczasowe preferencyjne zasady dla prosumentów, którzy zamontowali i zamontują na swoich dachach fotowoltaikę do 2024 roku. Jest to maksymalny termin, na który pozwalają obecne przepisy unijne.

Te dwie zmiany to nasza energetyczna deklaracja niezależności od rosyjskiego gazu i węgla. Energia odnawialna to gwarant bezpieczeństwa!

Mamy nadzieję, że Sejm rozpatrzy i przyjmie naszą ustawę już na następnym posiedzeniu. Bezpieczeństwo energetyczne to nasza wspólna, bardzo ważna sprawa.