Interpelacja nr 4362 do ministra zdrowia w sprawie liczby osób, które zmarły w Polsce w dniach od 1 do 9 kwietnia 2020 w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019

Interpelacja nr 4362 do ministra zdrowia w sprawie liczby osób, które zmarły w Polsce w dniach od 1 do 9 kwietnia 2020 w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z podejrzeniami o zaniżanie statystyk zgonów spowodowanych wirusem COVID-19, wynikającymi z podawania jako przyczynę zgonu chorób współistniejących lub bezpośredniej przyczyny zgonu, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie statystyk zgonów w Polsce za lata 2019-2020 z podziałem na województwa.

  1. Jaka była ogólna liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2019 do 9.04.2019?
  2. Jaka była ogólna liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2020 do 9.04.2020?
  3. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2019 do 9.04.2019 w grupie wiekowej powyżej 80. roku życia?
  4. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2019 do 9.04.2019 w grupie wiekowej powyżej 70. roku życia?
  5. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2019 do 9.04.2019 w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia?
  6. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2019 do 9.04.2019 w grupie wiekowej poniżej 60. roku życia?
  7. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2020 do 9.04.2020 w grupie wiekowej powyżej 80. roku życia?
  8. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2020 do 9.04.2020 w grupie wiekowej powyżej 70. roku życia?
  9. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2020 do 9.04.2020 w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia?
  10. Jaka była liczba zgonów w każdym województwie w okresie od 1.04.2020 do 9.04.2020 w grupie wiekowej poniżej 60. roku życia?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Kgbo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons