Zieloni piszą list otwarty do radnych Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury

Zieloni piszą list otwarty do radnych Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury

Partia Zieloni we Wrocławia wspólnie z Małgorzatą Tracz, Posłanką na Sejm RP wystoswała list otwarty do radnych Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury. Zieloni apelują w nim do radnych o odrzucenia na najbliższej sesji rady miejskiej trzech projektów uchwał o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury.

Uchwały te zakładają włączenie klubu Firlej w struktury Strefy Kultury Wrocław, Klubu pod Kolumnami do Wrocławskiego Instytutu Kultury oraz połączenie Ośrodka Postaw Twórczych z Centrum Kultury Zamek w Leśnicy.

Zieloni w liście potępiają sposób procedowania i komunikowania zapowiadanych zmian oraz brak przeprowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie i zwrócenia się o odpowiednie opinie do Wrocławskiej Rady Kultury oraz rad osiedli, na których terenie znajdują się wyżej wymienione instytucje.

- W całym procesie doszło do zignorowania przez władze miasta wszystkich możliwych organów pomocniczych oraz czynnika społecznego. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk złamał swoistą umowę społeczną ze środowiskiem wrocławskiej kultury i jej demokratycznie wybraną reprezentacją, poprzez kompletne pominięcie Wrocławskiej Rady Kultury w całym procesie. Doszło do zignorowania rad osiedli, na których obszarze znajdują się i działaj dane instytucje kultury. W tej sprawie Wrocław nie rozmawia, tylko prowadzi legislacyjny blitzkrieg w Radzie Miejskiej Wrocławia - komentuje Małgorzata Tracz, Posłanka na Sejm RP z Wrocławia.

Wszystkie instytucje kultury, które mają paść ofiarami swoistej “kanibalizacji” przez inne instytucje kultury, stanowią uznane ośrodki o charakterze zarówno osiedlowym, jak i ogólnomiejskim, o bogatszym dorobku artystycznym i dłuższej historii niż instytucje, które je przejmą. Klub Firlej, Klub pod Kolumnami czy Centrum Kultury Zamek to flagowe instytucje na mapie kulturalnej Wrocławia.

- Ważnym aspektem wrocławskiej kultury jest jej lokalność, współpraca z osiedlowymi grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami. Budowanie synergii. Tworzenie poczucia wspólnotowości. Często właśnie ta lokalność jest jednym z niewielu wyrazów wspólnoty osób mieszkających w danym miejscu. Budowanie kulturalnych molochów oraz stawianie na jednolitą i scentralizowaną ogólnomiejskość instytucji kultury jest absolutnym przeciwstawieniem dobrze działających lokalnych wspólnot - komentował Maciej Słobodzian, Sekretarz Partii Zieloni we Wrocławiu.

Zieloni podkreślają, że w przypadku połączenia Ośrodka Postaw Twórczych na osiedlu Gaj z Centrum Kultury Zamek na osiedlu Leśnica, prawdopodobnie na naszych oczach bardzo duża i znana w całej Polsce instytucja kultury, jaką jest Centrum Kultury Zamek, staje się politycznym łupem jednego ze środowisk politycznych w zamian za głosy poparcia dla Prezydenta Wrocławia w Radzie Miejskiej Wrocławia.

- W czwartek radni Rady Miejskiej Wrocławia swoim głosowaniem w tej sprawie wyznaczą granice transparentności, uczciwości i partycypacji społecznej w podejmowaniu najważniejszych decyzji o Wrocławiu. Mamy nadzieję, że nie zapomną o tym, że Wrocław to nasza wspólna sprawa, a nie polityczny łup - podkreślił Maciej Słobodzian.


Krzysztof Pytko, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons