Zgłaszam poprawki rozszerzające ochronę przyrody w ustawie wiatrakowej!

Zgłaszam poprawki rozszerzające ochronę przyrody w ustawie wiatrakowej!

Zgłaszam poprawki rozszerzające ochronę przyrody w ustawie wiatrakowej!

Dziś odbędzie się II czytanie projektu liberalizującego ustawę wiatrakową. Zmiany w tej ustawie są niezbędne dla odblokowania rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie oraz odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wykorzystywanie siły wiatru do produkcji energii elektrycznej jest jednym ze sposobów walki z kryzysem klimatycznym. Jest to również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz sposób na obniżenie naszych rachunków za prąd.

Jednak w przypadku niewłaściwej lokalizacji farmy wiatrowej może mieć ona negatywny wpływ na przyrodę oraz populacje niektórych gatunków ptaków i nietoperzy. Dlatego w czasie dzisiejszego II czytania zgłoszę poprawki poszerzające ochronę przyrody.

1⃣

Proponuję objąć zakazem lokalizowania elektrowni wiatrowych w otulinie parków narodowych i rezerwatów przyrody, obecnie w projekcie zakaz ten dotyczy tylko terenów w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

2⃣

Proponuję utrzymać również zasadę 10H w przypadku parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz wprowadzić zasadę 500 metrów od granicy obszarów Natura 2000, których przedmiotem ochrony są ptaki lub nietoperze.

3⃣

Proponuję wprowadzić obligatoryjne sporządzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla każdego wiatraka o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 1 MW.

Przyjęcie tych poprawek stanowić będzie komplementarną ochronę tych form ochrony przyrody, jak i będzie miało marginalne znaczenie dla potencjalnych inwestycji wiatrowych.

Będę upominać się o ich przyjęcie!