Za tę koncesję Komisja Europejska wytoczyła nam postępowanie

Za tę koncesję Komisja Europejska wytoczyła nam postępowanie

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 939 i 959).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jesteśmy świadkami kolejnej aroganckiej próby zmian w prawie, które zablokują społeczeństwu obywatelskiemu dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Zmiany regulują jedno z najważniejszych konstytucyjnych praw - prawo do życia w czystym środowisku. Robicie to, bo nie macie zamiaru liczyć się z głosem Polek i Polaków, nie macie zamiaru liczyć się z głosem społeczeństwa obywatelskiego, ba, nawet społeczności międzynarodowej. Robicie to w sposób arogancki i nietransparentny, tak samo jak daliście w taki sposób przedłużenie koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów. Za tę koncesję Komisja Europejska wytoczyła przeciw Polsce kolejne postępowanie. Za tę koncesję pozwie nas do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Republika Czeska. Czesi wygrają te sprawę, bo mają rację. (Dzwonek) Kopalnia Turów zabiera im wodę, a rząd polski mimo Europejskiego Zielonego Ładu dalej chce wydobywać węgiel. Kiedy polski rząd zacznie poważnie traktować głos społeczeństwa w sprawach środowiskowych? Kiedy zacznie szanować umowy międzynarodowe, ustalenia międzynarodowe? Kiedy zacznie przestrzegać konstytucyjnych praw Polek i Polaków do czystego środowiska? (Oklaski)