Wspieram apel mieszkańców Osiedla Klecina o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zabudowy części gruntów przy nowym Parku Klecińskim

Wspieram apel mieszkańców Osiedla Klecina o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zabudowy części gruntów przy nowym Parku Klecińskim

Małgorzata Tracz, Posłanka Partii Zieloni na Sejm RP, na konferencji prasowej wyraziła wsparcie dla apelu mieszkanek i mieszkańców Osiedla Klecina o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zabudowy części gruntów przy nowym Parku Klecińskim. Mieszkanki i mieszkańcy Osiedla Klecina protestują w sprawie sposobu zagospodarowania działek o oznaczeniu UG w pobliżu powiększonego Parku Klecińskiego, zrealizowanego w ramach projektu WBO.

Mieszkańcy i mieszkanki Kleciny w 2018 roku głosowali za poszerzeniem Parku Klecińskiego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (Projekt nr 406). W roku 2019 przeprowadzone zostały konsultacje dwóch koncepcji zabudowy Parku. Oba projekty zakładały rozbudowę Parku o tereny oznaczone jako UG (usługowo-gospodarcze). Liderzy projektu oraz mieszkańcy dostali zapewnienie z miasta, że tereny nie zostaną sprzedane, a wręcz przeciwnie - zostaną przeznaczone na Park, co zostało wspomniane także w raporcie dostępnym na witrynie wroclaw.pl.

W roku 2020 podczas realizacji projektu urządzania Parku okazało się, że miasto nie dotrzymało obietnicy złożonej mieszkańcom i mieszkankom, wystawiając działkę o oznaczeniu UG na sprzedaż. Zdesperowani mieszkańcy i mieszkanki wystąpili z petycją internetową do miasta w sprawie zmiany MPZP i odstąpienia od sprzedaży działek. Również Rada Osiedla Klecina wyraziła swój sprzeciw dotyczący sprzedaży działki poprzez podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia przez miasto od sprzedaży działki o oznaczeniu UG (Uchwała nr XLI/199/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.). Niestety ani uchwała Rady Osiedla, ani podpisy ponad 1200 osób nie zostały wzięte pod uwagę i działka została sprzedana. Nabywcą działki jest firma Budinvesta Sp. z o.o., inwestor zastępczy domów bezpośrednio sąsiadujących z Parkiem, co dodatkowo potęguje obawy liderów projektu WBO oraz mieszkańców.

- Wspólnie z liderką projektu WBO oraz Radą Osiedla Klecina apelujemy do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka o przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących terenu, który miał być włączony do nowego Parku Klecińskiego, a zamiast tego został sprzedany pod zabudowę. Mieszkanki i mieszkańcy Kleciny zasługują na spotkanie z Prezydentem i urzędnikami zaangażowanymi tę sprawę. Cały projekt zyskałduże poparcie ponad 1400 osób, które chciały w tym miejscu parku i oazy zieleni. Na etapie konsultacji zagospodarowania nowego parku miasto obiecało, że ta działka ma wejść w skład parku, a niedawno mieszkanki i mieszkańcy dowiedzieli się, że została ona sprzedana pod zabudowę. To budzi uzasadnione obawy mieszkanek i mieszkańców Kleciny: czy to nie wpłynie negatywnie na charakter parku - mówiła Małgorzata Tracz, Posłanka Partii Zieloni na Sejm RP.

W konferencji prasowej wzięła udział Joanna Zakrzewska, liderka projektu nr 406 WBO 2018 oraz Maciej Leńczyk z Rady Osiedla Klecina:

- Projekt nr 406 w WBO 2018 cieszył się ogromnym poparciem co pokazywało potrzebę mieszkanek i mieszkańców Kleciny, jeśli chodzi o powstanie nowego parku. Warto podkreślić, że to miasto wyszło z inicjatywą i obietnicą przyłączenia tej działki do parku, co poparli mieszkańcy i mieszkanki w czasie konsultacji społecznych. Niestety – po konsultacjach społecznych działek ta wyłączoną z projektu parku i wystawiono na sprzedaż. Poczuliśmy się oszukani, za naszymi plecami zmieniono projekt i sprzedano działkę. Jako mieszkanki i mieszkańcy składaliśmy petycję i wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który był uchwalony 2001 roku - mówiła Joanna Zakrzewska, liderka projektu nr 406 WBO 2018.

- W czerwcu 2020 roku podjęliśmy jako Rada Osiedla Klecina uchwałę negatywnie opiniującą sprzedaż tej działki. Mimo to na kolegium Prezydenta podjęto decyzje o dalszym procedowaniu sprzedaży tej działki. Zostaliśmy zignorowani jako Rada Osiedla, ale też jako mieszkanki i mieszkańcy, którzy poparli petycję w tej sprawie mówił Maciej Leńczyk, Wiceprzewodniczący Zarodu Osiedla Klecina.

- Te konsultacje powinny odbyć się już dawno temu. Działka została zakupiona przez dewelopera, który budował okoliczne osiedla. A na tych zielonych terenach żyją liczne dzikie zwierzęta i ptaki. Wiele dziś mówi się o ekologii i oczekujemy, że włodarze miasta będą nas wspierać w walce o każdy zielony skrawek miasta - podkreśliła Joanna Zakrzewska.

- Brak komunikacji ze strony miasta, powoduje, że mieszkańcy są zaniepokojeni i czują się oszukani przez władze miasta. Mieszkanki i mieszkańcy Kleciny zasługują na te konsultacje społeczne, aby dowiedzieli się co powstanie na tym terenie oraz mogli wyrazić swoje obawy i postulaty. To oni mieszkają na Klecinie i powinni decydować co się dzieje w ich otoczeniu oraz z ich parkiem- zakończyła Małgorzata Tracz.

Wspólny apel Posłanki Tracz, liderki WBO oraz Rady Osiedla Klecina o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zabudowy części gruntów przy nowym Parku Klecińskim został dziś złożony w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Nowy Park Kleciński- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z gastronomii na zieleń
OBIECANO PARK, CHCĄ ZBUDOWAĆ TRZY KONDYGNACYJNĄ RESTAURACJĘ! ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ NAWET NIE ZOSTAŁ POINFORMOWANY!W lipcu 2001 ustanowiono plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów dawnej cukrowni przy ul. Międzygórskiej we Wrocławiu. Postanowiono, że tereny leżące po przeciwległej s…