World Forum on Peace and Democracy – Berlin, 18.02.2023

World Forum on Peace and Democracy – Berlin, 18.02.2023

Miałam zaszczyt wygłosić przemówienie na temat naszej roli i istoty walki o ochronę Zwierząt na konferencji World Forum on Peace and Democracy organizowanej przez Institute of Cultural Diplomacy w Berlinie.

„Musimy chronić naszą przyrodę i jej różnorodność biologiczną, chronić nasze rzeki, morza, lasy, nasze powietrze: domy dla milionów” – mówiłam w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Our smaller brothers. Our relation with animals in the course of history and now”.

Wysłuchałam także kolejnych wystąpień znakomitych gości, w których poruszono kwestie demokracji, wolności, relacji międzynarodowych czy praworządności.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie!