Wizyta European Greens w Budapeszcie (Węgry)

Wizyta European Greens w Budapeszcie (Węgry)

W dniach 3 – 4 luty 2023 roku w ramach delegacji European Greens miałam przyjemność uczestniczyć w wizycie w Budapeszcie, stolicy Węgier.

Była to okazja do wielu rozmów dotyczących obecnej sytuacji politycznej Węgier, jak i sytuacji węgierskich Zielonych w kontekście wyborów, podejmowanych działań czy realizowania zielonej agendy.

3 lutego odbyliśmy rozmowę z posłanką Zgromadzenia Narodowego Węgier, Szabó Tímea z Párbeszéd Magyarországért oraz burmistrzem Budapesztu Karácsony Gergely. Rozmawialiśmy o obecnej sytuacji w Węgrzech, Zielonym Budapeszcie i nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Rozmowa z posłanką Zgromadzenia Narodowego Węgier, Szabó Tímea z Párbeszéd Magyarországért oraz burmistrzem Budapesztu Karácsony Gergely (3.02.2023, Budapeszt)

Kolejnego dnia, czyli 4 lutego mieliśmy okazję uczestniczyć w Kongresie LMP, czyli Węgierskich Zielonych. Tam głos zabrali Péter Ungár i Erzsébet Schmuck.

Z ramienia European Greens głos zabrał Współprzewodniczący – Thomas Waitz, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że Zieloni mają rozwiązania na kryzysy, z którymi zmaga się Europa.

Cały czas działamy wspólnie, a Europejska Zielona Rodzina wspiera się wzajemnie w walce o demokrację i fundamentalne wartości!

Kongres LMP (Węgierskich Zielonych) – Budapeszt, 4.02.2023
Wystąpienie Współprzewodniczącego European Greens, Thomasa Waitza na Kongresie LMP (Węgierskich Zielonych) – Budapeszt, 4.02.2023