Wasz projekt to bubel prawny krytykowany od prawa do lewa!

Wasz projekt to bubel prawny krytykowany od prawa do lewa!

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2870 i 2925).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odblokowanie środków z Funduszu Odbudowy jest bardzo ważne. Chodzi o to, by ograniczyć skutki PiS-inflacji, która każdego dnia drenuje nasze portfele. Gdyby środki z KPO były u nas już rok temu, uniknęlibyśmy m.in. kosmicznych podwyżek cen biletów PKP Intercity. Mówimy o 16 mld zł na modernizację 500 km linii kolejowych, na zakup ponad 180 nowych pociągów i wagonów. Teraz zamiast rozwoju kolei mamy rosnące ceny biletów, a za chwilę będziemy mieli spadek liczby pasażerów. Dałoby się tego wszystkiego uniknąć, gdybyście przez 7 lat nie łamali zasad praworządności, gdybyście nie zrobili skoku na Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Dziś nieudolnie próbujecie wycofać się z tych zmian, ale problem w tym, że wasz projekt to bubel prawny krytykowany od prawa do lewa. (Dzwonek) W jaki sposób zagwarantujecie, że ta ustawa nie wprowadzi jeszcze większego chaosu w polskim sądownictwie? Dlaczego nie chcecie poprzeć poprawek opozycji, tylko wciąż brniecie w to kombinatorstwo? (Oklaski)