Walczymy o dobrą ustawę o rolnictwie ekologicznym

Walczymy o dobrą ustawę o rolnictwie ekologicznym

Dziś na Komisji Rolnictwa rozpoczęliśmy prace nad rządowym projektem ustawy o rolnictwie ekologicznym. Ustawa ta ma stanowić ramy prawne dla rolnictwa ekologicznego w Polsce, ustalając podstawowe zasady jego działania. Jest to też projekt niezwykle ważny z punktu widzenia realizacji celów unijnej strategii „od pola do stołu”.

Niestety przedstawiony przez rząd projekt pozostawia wiele do życzenia, stanowiąc klasyczny przykład "bubla prawnego". Dostaliśmy projekt obarczony wieloma błędami legislacyjnymi i merytorycznymi oraz podtrzymujący największe wady obecnie obowiązującej "starej" ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Dlatego wspólnie z Koalicją Żywa Ziemia przygotowaliśmy 12 kluczowych poprawek, które pozwoliłyby wyeliminować największe błędy projektu oraz bariery dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w nim zawarte. Chodził m.in. o kwestie egzaminów dla inspektorów rolnictwa ekologicznego, wiążących wytycznych i poleceń organów administracji niezgodnych z Konstytucją RP czy przeprowadzanie kontroli u producenta w okresie 5 lat od zakończenia działalności

W czasie dyskusji na Komisji Rolnictwa zaapelowałam o spowolnienie prac na projektem oraz zawnioskowałam o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu. Wspólnie z posłami i posłankami opozycji zwróciłam uwagę na potrzebę szerokiej i skrupulatnej dyskusji nad zapisami ustawy oraz poszerzenia jej o zapisy bezpośrednio wspierające rolnictwo ekologiczne, tj. zielone zamówienia publiczne, zbieranie aktualnych danych przez GUS czy ochrona rolników ekologicznych przed zanieczyszczeniem ich upraw.

Choć wniosek o powołanie podkomisji został odrzucony przez posłów i posłanki PiS, to prace nad projektem udało nam się odwlec na kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa na początku maja. Daje to szansę nam i stronie społecznej, ale także Ministerstwu na przygotowanie dobrych poprawek do tego ważnego projektu.

Nasza praca nad dobrym prawem dla rolnictwa ekologicznego w Polsce dalej trwa!