W Sejmie o wpływie ferm przemysłowych na zdrowie ludzi

W Sejmie o wpływie ferm przemysłowych na zdrowie ludzi

Dziś na mój wniosek odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Zdrowia, na której wysłuchaliśmy informacji trzech ministerstw - zdrowia, rolnictwa oraz klimatu i środowiska, na temat wpływu ferm przemysłowych na zdrowie ludzi.

Przedstawione nam na posiedzeniu informacje i przesłane materiały nie pozostawiają wątpliwość - negatywny wpływ ferm przemysłowych na zdrowie lokalnych społeczności oraz ich pracowników jest bezsporny. Potwierdziły to w szczególności materiały ministerstwa zdrowia wskazujące na bardzo liczne ryzyka zdrowotne.

W swojej wypowiedzi skupiłam się na tym, jakie działania możemy podjąć, aby te ryzyka dla zdrowia już dziś zminimalizować oraz im przeciwdziałać w przyszłości.

1️. Potrzeba dogłębnych badań na temat wpływu ferm przemysłowych na zdrowie ludzi. Od Ministerstwa Zdrowia uzyskałam zapewnienie o uzupełnieniu materiałów o bardziej szczegółowe dane.

2️. Potrzeba szybkiego uchwalenia ustawy odległościowej, która by określiła minimalną odległość pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi a nowo powstającymi fermami, a na którą czekamy od kilku lat. Od Ministerstwa Klimatu i Środowiska mogliśmy usłyszeć kolejną zapowiedź, że projekt ten niedługo trafi do Sejmu.

3️. Zaapelowałam o powrót do prac nad ustawą odorową – kluczowym, brakującym narzędziem do zminimalizowania ryzyk zdrowotnych związanych z fermami przemysłowymi.

4️. Po raz kolejny zwróciłam uwagę na potrzebę pilnych zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym, uniemożliwiając powstawanie nowych ferm przemysłowych na obszarach nieobjętych miejscowymi planami przestrzennymi.

Bardzo się cieszę, że w posiedzeniu wzięli udział oraz zabrali głos przedstawiciele lokalnych społeczności, STOP Fermom Przemysłowym, Otwarte Klatki oraz Fundacji Dobre Sąsiedztwo. Wasz udział i głos są bardzo ważne w Sejmie.

Walka o lepszą jakoś życia dla mieszkańców i mieszkanek wsi oraz o lepsze życie dla zwierząt hodowlanych dalej trwa i mam nadzieję, że już w najbliższym czasie wejdzie w decydująca fazę.