Tylko krytycznie nastawiona do rzeczywistości jednostka jest fundamentem demokracji

Tylko krytycznie nastawiona do rzeczywistości jednostka jest fundamentem demokracji

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu (druki nr 1347 i 1578).

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Romantyzm był piękną epoką, ale i trudną. Myśl romantyczna, dorobek artystyczny były bardzo ważne nie tylko w XIX w., ale rzutowały na kolejne dziesięciolecia, w kolejnych dziesięcioleciach na sztukę i wydarzenia historyczne w Polsce. Romantyzm w Polsce nie skończył się w XIX w., a postawa mesjanistyczna i też martyrologiczna wciąż obecna jest w społecznej świadomości. Już w latach 90. wspaniała historyczka literatury, prof. Maria Janion pisała o zmierzchu romantycznego paradygmatu. Może warto zadać sobie pytanie, czy szanując artystyczny i polityczny dorobek romantyzmu, nie powinniśmy jednak zmierzać do zmiany romantyczno-symbolicznego paradygmatu i zastąpić go paradygmatem krytycznym, ponieważ tylko krytycznie nastawiona do rzeczywistości jednostka (Dzwonek) jest fundamentem demokracji. (Oklaski)