To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta

To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta

Rozpatrzenie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (druk nr 1512).

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Od 2 tygodni na granicy polsko-białoruskiej powstaje płot składający się z trzech warstw drutu ostrzowego. To nic innego jak wnyki postawione przez ministra Błaszczaka na ludzi i zwierzęta. Już wojskowi - gen. Gocuł - zauważyli, że we wnyki Błaszczaka będą wpadać zwierzęta i umierać w męczarniach. Dopiero kiedy jako Zieloni przedstawiliśmy ten problem, zaczęliście stawiać siatki chroniące zwierzęta przed okaleczeniem. Ale to jest za mało. Dziś konieczne jest utworzenie przejść dla zwierząt w ciągu korytarzy ekologicznych.

(Głos z sali: Ha, ha, ha!)

W przeciwnym wypadku populacje mniej licznych i zagrożonych gatunków po prostu wyginą.

Czy planujecie stworzyć takie przejścia dla zwierząt? Czy konsultowaliście z przyrodnikami i z naukowcami budowę tego płotu? Ile zwierząt straciło już życie we wnykach Błaszczaka? Chcemy prawdy (Dzwonek), a nie propagandy. (Oklaski)