To jest po prostu szerokie otwarcie drzwi do wyłudzeń płatności!

To jest po prostu szerokie otwarcie drzwi do wyłudzeń płatności!

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (druki nr 2953 i 2972).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej będzie swoistą konstytucją określającą zasady ubiegania się o środki finansowe z Unii przez polskich rolników. Wy tę najważniejszą dla polskiego rolnictwa ustawę napisaliście chaotycznie, kolokwialnym językiem i bez przejrzystości. Tak naprawdę jest to otwarcie furtki do nadużyć. Przykładem jest art. 34, zgodnie z którym płatności do biologicznej ochrony upraw będą przyznawane już po jednym zabiegu tylko jednym biologicznym środkiem ochrony roślin. A gdy ten zabieg okaże się nieskuteczny, to dopuszczona będzie możliwość kolejnego zabiegu z użyciem środków chemicznych. To jest naprawdę pozbawione logiki. Będziemy przyznawać płatność za jednorazowe skorzystanie z biologicznego środka ochrony roślin, by na koniec wszystko i tak spryskać chemią. To jest (Dzwonek) po prostu szerokie otwarcie drzwi do wyłudzeń płatności.

Panie Ministrze! Czy ma pan świadomość wad projektu i poprze nasze poprawki, które wyeliminują te wady i po prostu wykluczą z ustawy możliwość dokonywania wyłudzeń? (Oklaski)