Ten rząd prowadzi krótkowzroczną politykę braku ambicji

Ten rząd prowadzi krótkowzroczną politykę braku ambicji

Pytania w sprawach bieżących. Pytanie nr 6 w sprawie celu polegającego na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz działań rządu RP związanych z jego realizacją.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tydzień temu premier Morawiecki ogłosił rzekomy gigantyczny sukces. Ten rzekomy sukces miał polegać na tym, że Polska uzyskała zwolnienie z osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej w 2050 r.

W okrągłych słowach wmawiano nam, że wynegocjowane zapisy zwiększą szansę Polski na uzyskanie realnych, konkretnych pieniędzy z funduszu sprawiedliwej transformacji oraz Europejskiego Banku Centralnego i że wynegocjowane zwolnienie będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny. Chciano nas przekonać, że rząd prowadzi ambitną, a jednocześnie racjonalną politykę klimatyczną i energetyczną, politykę rzekomo najlepszą, dostosowaną do potrzeb Polski i polskiego społeczeństwa.

(Poseł Wojciech Szarama: To prawda.)

Panie Ministrze! Naprawdę myślicie, że ktoś się na to nabierze? Na tę demagogię? Bo to jest czysta demagogia, a nie żadna strategia.

(Poseł Wojciech Szarama: To jest prawda.)

Ta decyzja była dobitnym przykładem na to, że ten rząd prowadzi krótkowzroczną politykę braku ambicji, politykę kosztem przyszłości i bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków, politykę kosztem polskiej gospodarki. Ta decyzja pozostawia Polskę, jedyny kraj, który zanegował politykę klimatyczną Europy, bez europejskiego wsparcia politycznego czy finansowego, bez szans na godny udział w funduszu sprawiedliwej transformacji i 100-miliardowym budżecie, który Unia Europejska przeznaczy na to zadanie. Dziś w polityce klimatycznej i energetycznej rządu brak ambicji i celu.

I stąd także moje pytania. Po pierwsze: Czy rząd planuje wyznaczyć jakąkolwiek datę osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej? Jeśli tak, to jaką? Kolejne: Na jakim etapie jest opracowywanie nowej wersji zintegrowanego krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r.? (Dzwonek) Czy zmiany będą uwzględniały zalecenia Komisji Europejskiej i zostaną przysłane do niej na czas? I kolejne: Czy planowana jest aktualizacja polityki energetycznej Polski w celu dostosowania jej do ˝Krajowego planu na rzecz energii i klimatu˝ do 2030 r.? (Oklaski)