Ten projekt to próba ograniczenia swobód obywatelskich

Ten projekt to próba ograniczenia swobód obywatelskich

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 87 i 93).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym zwrócić uwagę na to, że ten projekt to jest próba ograniczenia swobód obywatelskich, swobód do korzystania z lasów. W tym projekcie ustawy jest zapis grożący osobom spacerującym po lesie karą roku więzienia. To doprowadzi do takiej patologicznej sytuacji, gdy myśliwy, który podczas polowania nie przestrzega zasad bioasekuracji, podlega jedynie karze grzywny, o ile doniesie na niego kolega, inny kolega myśliwy. Natomiast aktywistka, która będzie takiego myśliwego, który nie przestrzega zasad bioasekuracji, np. nagrywać, będzie zagrożona karą więzienia do roku. Tak naprawdę ten dodatkowy mój niepokój budzi także zaangażowanie służb mundurowych. Wyobraźmy sobie, że odbywa się polowanie, są tam ludzie spacerujący po lesie i jest także Policja, która od razu tych ludzi spacerujących będzie aresztować i pacyfikować.

(Poseł Zbigniew Dolata: ...pani poseł, że tak nie będzie...)

To jest uderzenie (Dzwonek) tak naprawdę w nasze prawa obywatelskie. I stąd moje pytanie: Dlaczego chcecie ograniczać prawa obywatelskie obywateli i obywatelek do swobodnego korzystania z lasów, które są naszym dobrem wspólnym? (Oklaski)

(Poseł Zbigniew Dolata: To jest sytuacja nadzwyczajna.)

(Poseł Anna Kwiecień: Ta choroba jest gorsza od raka, słyszała pani od kolegi.)