Te zmiany mają wielkie znaczenie dla ochrony przyrody

Te zmiany mają wielkie znaczenie dla ochrony przyrody

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2938 i 2962).

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dobrze, że w ustawie jest zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. To są ważne zapisy, realizują konstytucyjną zasadę o ochronie dziedzictwa narodowego i środowiska. Są także kluczowe z punktu widzenia naczelnej zasady: do no significant harm, czyli nieczynienia znaczącej szkody środowisku, na której oparte są fundusze unijne i fundusz odbudowy.

Ta ochrona zaproponowana przez rząd wymaga jednak rozszerzenia. Dlatego jako Koalicja Obywatelska złożyliśmy poprawki w tej sprawie: jedną - obejmującą zakazem lokalizowania elektrowni wiatrowych również otuliny parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz drugą - ustalającą zasadę odległości 500 m od granicy obszarów Natura 2000, gdzie przedmiotem ochrony są ptaki lub nietoperze. (Dzwonek)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Pan poseł Zdzisław Wolski, Lewica.

Poseł Małgorzata Tracz:

Te zmiany mają wielkie znaczenie dla ochrony przyrody, a minimalne dla potencjalnych inwestycji wiatrowych.

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)