Ta poprawka 20. jest niezwykle istotna

Ta poprawka 20. jest niezwykle istotna

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 399).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ta poprawka 20. jest niezwykle istotna. Jest niezwykle istotna szczególnie w obecnych czasach. Zakłada ona możliwość zbierania podpisów poparcia dla kandydatów poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, ePUAP. Jest to ważne z kilku względów. Po pierwsze, ze względów zdrowotnych, ponieważ zbiórka podpisów w obecnych czasach będzie mocno utrudniona.

(Głos z sali: My już mamy zebrane.)

(Poseł Barbara Bartuś: No właśnie.)

Po drugie, zbiórka podpisów zostanie usprawniona, ponieważ będzie można szybciej weryfikować te podpisy i ułatwi to pracę Państwowej Komisji Wyborczej za to odpowiedzialnej. Trzeci argument, równie ważny, to jest także bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ jest to funkcjonująca dobrze już obecnie platforma i wykorzystanie jej w procesie wyborczym przy tych wyborach - rekomendowałabym także w przyszłości zmianę, by podpisy poparcia dla kandydatów można było zbierać w ten sposób w kolejnych wyborach - będzie wyrazem nowoczesnego państwa. (Oklaski)