Specustawa odrzańska jest wyrokiem śmierci na naszą rzekę Odrę!

Specustawa odrzańska jest wyrokiem śmierci na naszą rzekę Odrę!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druki nr 3303 i 3420).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta specustawa odrzańska jest wyrokiem śmierci na naszą rzekę Odrę, wyrokiem wydanym przez rząd PiS w imię realizacji mokrych snów ministra Gróbarczyka o kanalizacji Odry. Ta ustawa to nic innego jak zgoda na zalanie Odry betonem zamiast zajęcia się prawdziwymi przyczynami katastrofy na Odrze.

Przez rok nie zrobiliście nic, by wprowadzić nowoczesny system monitoringu. Przez rok nie zrobiliście nic, by zatrzymać zrzuty słonej wody do Odry. Przez rok nie zrobiliście nic, by zapobiec kolejnej katastrofie, a dziś niczym kat szykujecie się do wydania wyroku na Odrę, wyroku, który chcecie wykonać poprzez sól i beton, zabijając wszelkie życie w Odrze. Ale nie myślcie, że wygraliście. (Dzwonek) Bo jesienią obronimy Odrę i obronimy inne polskie rzeki przed PiS-em. (Oklaski)