Rząd wystawił miliony Polek i Polaków na ciężką zimę

Rząd wystawił miliony Polek i Polaków na ciężką zimę

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dodatku węglowym (druki nr 2471 i 2485).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dodatek węglowy jest jedną z najbardziej nieprzemyślanych, niesprawiedliwych i wybiórczych propozycji 7 lat rządów PiS. Jako rząd wystawiliście miliony Polek i Polaków na ciężką zimę, kompletnie zaniedbując przygotowanie się do niej w ostatnich miesiącach, a co ważniejsze, w ostatnich latach. A teraz w akcie paniki postanowiliście puścić z dymem 11,5 mld zł jako dodatek na zakup węgla, którego nie ma. Macie świadomość, mam nadzieję, że ten dodatek węglowy jedynie napędzi wzrost inflacji oraz ceny węgla. Jednocześnie wykluczacie ze wsparcia miliony Polek i Polaków, którzy ogrzewają domy innym paliwem niż węgiel. To nie jest sprawiedliwe. Ale da się tę ustawę naprawić, po pierwsze, wprowadzając kryterium dochodowe, po drugie, kierując to do większej grupy ludzi. Poprzyjcie poprawki opozycji. (Oklaski)